Nye horten videregående skole
Klima og miljø
Grunn til optimisme om klimamål
Kun én av fire nordmenn tror at vi klarer å nå nasjonale klimamål om 95 prosent klimakutt innen 2050. Dette kommer frem i en undersøkelse gjennomført av Enova i januar. Jeg tror det er grunn til å være mer optimist.