Skip to main content
Home » Miljøhovedstaden » Stadig renere luft i Oslo
Luftkvalitet

Stadig renere luft i Oslo

Illustrasjon av spredberegning av et industrislipp
Illustrasjon av spredberegning av et industrislipp
Illustrasjon: Eksempel på spredningsberegning av et industriutslipp. Foto: SINTEF Molab

Den store dugnaden for å bedre luftkvaliteten i Oslo har båret frukter. Luften blir stadig renere, men vi er fortsatt ikke i mål. 

– Den viktige dugnaden som har pågått i Oslo de siste årene har vært vellykket, og målinger viser at luftkvaliteten blir stadig bedre, sier Karina Ødegård. Hun er avdelingsleder for miljø hos SINTEF Molab, som er landets største leverandør av utslippsmålinger. De måler også luktutslipp og luftkvalitet.

Karina Ødegård

Avdelingsleder miljø, SINTEF Molab

Foto: SINTEF Molab

Ødegård legger til at det er positivt at tiltak som gjøres blir evaluert underveis, slik at man blant annet har funnet ut at det ikke er nødvendig å ha miljøfartsgrense hele vinteren. 

Vedfyring forurenser

Det er ifølge Ødegård det vi gjør som privatpersoner som gjør den største forskjellen når det gjelder luftkvaliteten. 

– En renere bilpark er positivt, og det har også betydning hvordan vi fyrer. Vedfyring er ikke bra for den lokale luftkvaliteten, selv om det er klimanøytralt, sier hun. 

Det å skifte til rentbrennende ovner, slik mange har gjort, er derfor et viktig tiltak. 

Vil bidra

– Dette er positivt, og vi ser at folk, både i Oslo og ellers i landet, gjerne vil bidra for lokalmiljøet. Vi er ikke bare opptatt av at vi vil kjøre dit vi skal og varme opp huset vårt, vi er også opptatt av hvordan vi kjører og hvordan vi varmer opp, sier hun. 

Også industrien i hovedstaden har bidratt med sitt. 

– Når vi nå ser at luften er renere enn på lenge, er det ikke en enkeltperson eller enkeltgruppe vi kan takke for dette. Alle har bidratt, sier hun. 

Gode valg

Likevel er vi ikke i mål. Selv om Oslo har renere luft enn de fleste andre storbyer i Europa, kan den fortsatt bli renere, og for å lykkes er det viktig at vi fortsetter i samme retning. Vi bør fortsatt tenke gjennom når vi kan velge kollektivt i stedet for egen bil, og hva slags bil vi velger å kjøpe. 

–  Vi vil møte på flere veivalg for eksempel i forhold til utbygging av samferdsel i årene som kommer, og hvordan vi da velger vil ha betydning for hvordan luften blir fremover, sier hun. 

Av Katrine Andreassen, [email protected]

Next article