Skip to main content
Home » Miljøhovedstaden » Siste brikken i fjordbyen skal på plass
Sponset

Under planleggingen av Grønlikaia var sosial bærekraft et av de viktigste punktene for Hav Eiendom. Derfor har de hentet synspunkter og perspektiv fra et mangfold av grupper – også de som vanligvis ikke blir hørt. – For oss er det viktig å ta medvirkning på alvor. Dette er demokratisk byutvikling i praksis, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

Operaen, Sørenga, og et yrende folkeliv. Dette er i dag synonymt med Bjørvika – et gammelt havneområde som har gjennomgått en drastisk utvikling de siste ti årene. Men – den siste brikken gjenstår fortsatt.

– Det som fortsatt ikke er utbygd er havneområdet som strekker seg fra Bispekilen i nord, til Alnaelvas utløp i sør. Her ønsker vi å utvikle og bygge i tråd med fjordbyvedtaket, sier Kalland i Hav Eiendom.

Kjell Kalland

Administrerende direktør i Hav Eiendom

Boliger, næringsliv, og friluftsarealer

Dette innebærer 208.000 kvadratmeter med nye boliger og næringslokaler. I tillegg foreslår selskapet å bygge tusen meter sammenhengende havnepromenade, samt anlegge en egen øy til glede for hele byens befolkning.

– Dette er den fremtidige Grønlikaia, understreker Kalland.

– Det er et stort ansvar å bygge ut et så stort område. Vår visjon er at de beste områdene skal være åpne og tilgjengelige for alle. Det vi har lært av Bjørvikautviklingen er at Oslo-folk har et umettelig ønske om tilgang til sjøen, og det ønsker vi å gi de.

Les mer om prosjektet på Grønlikaia her.

Omfattende medvirkningsprosess

Hav Eiendoms visjon har vært at flest mulig skal komme til bordet, og ha mulighet til å dele sine ønsker og innspill til hvordan havneområdet gjør Oslo til en enda bedre fjordby.

– Vi har gjennomført en helhetlig medvirkningsprosess hvor vi har fått hjelp fra både eksperter og vanlige folk. Vi har hatt besøk av skoler, barnehager og folk i alle aldre og med ulik bakgrunn. Rodeo Arkitekter har ledet en ekstern gruppe med kjennskap til bydelen, som har hatt en omfattende oppgave i å gå gjennom alle innspillene. Resultatene fra medvirkningsarbeidet legges frem allerede 27. september og tilbakemeldingene derfra vil bli viktige for videre utvikling av prosjektet.

Kalland påpeker at Grønlikaia er en del av Oslo øst.

– Det vi har lært av Bjørvikautviklingen, og det vi ser gjennom arbeidet når vi snakker med folk, er at folk i Oslo øst har behov for tilgang på luft, vann og grøntarealer. Derfor er det så viktig med et gratis tilbud for alle, som inkluderer havnepromenaden og en nyetablert øy.

Fokus på tilgjengelighet

Selv om det er et bolig- og næringsutviklingsprosjekt, skal store områder som nå er avstengt gjøres tilgjengelig for alle. Hav Eiendom har derfor tatt grep, og endret retning på de opprinnelige planene. Dette innebærer å flytte den nye havnepromenaden fra innsiden, bak leilighetsbyggene, til sjøfronten.

– På den måten blir de beste områdene gratis og åpne for Oslos befolkning.

Hav Eiendoms utgangspunkt er at det skal være mulig å kombinere god byutvikling med fine boliger og attraktive næringslokaler og tilgjengelige grøntarealer, med tilgang til frisk luft og havutsikt.

– Vi er stolt over de resultatene vi har så langt med å skape populære og attraktive møteplasser i Bjørvika. Med verdifulle erfaringer fra suksessprosjekter som Operastranda og Stasjonsallmenningen er vi godt rustet for å bygge videre på suksessene når den siste brikken skal legges. Nå er det østkanten sin tur!

Eiendomsselskapet har fått mange lovord så langt i arbeidet, og opplever en overveldende positivitet rundt medvirkningsprosessen.

– Vi opplever sterkt engasjement for Grønlikaia og er glade for å ha naboer og lokale krefter med i heiagjengen, og vi opplever sterkt engasjement for å få tatt området i ny bruk. Fjordbyen kan bare utvikles én gang, så dette er en helt unik situasjon, sier Kalland avslutningsvis.

Et annerledes eiendomsselskap  

Hav Eiendom er Oslo Havns eget eiendomsselskap, og oppdraget er å utvikle tidligere havneområder, på en måte som både skaper økonomiske verdier for havna og sosiale verdier for byen, og det skal gjøres på en bærekraftig måte. Det betyr at alt overskudd fra selskapets aktiviteter går til effektivisering og modernisering av havna. En god havn er et viktig klimatiltak for å få ned utslipp i Oslo, ettersom varer som kommer vannveien har lavere utslipp enn tungtransport langs veien.  

Les mer på haveiendom.no

Av Morten Risberg

Next article