Sponset
Pådrivere for bærekraftig byutvikling
Hvordan kan vi sammen skape både en mer inkluderende, grønnere og lønnsom byutvikling? Gjennom nettverket Pådriv har 42 virksomheter og flere hundre innbyggere satt fart på mange ulike prosjekter som kan gi nye svar for utvikling av Hovinbyen i Oslo. – Pådriv kan best forklares som en ny arbeidsform der virksomheter og innbyggere kan samarbeide … Continued
Sponset
Vil du ta en master i bærekraftig transport og urban mobilitet?
Fra høsten starter Høgskolen i Molde opp en ny masterutdanning for deg som er opptatt av fremtidens transportsystemer og smart, bærekraftig mobilitet. Transport angår oss alle, og den spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. Det skjer veldig mye spennende med ny teknologi og nye konsepter for mobilitet; nye lavutslipp-transportløsninger, økt bruk av mikrotransportmidler … Continued
Bærekraftig byutvikling
– Vi kan ikke planlegge en by for idealister
Når byen utvikles, planlegger ikke utviklerne bare fysiske løsninger. Ingenting kan overlates til tilfeldighetene når en hel hverdag skal planlegges. – Oslo kommune har som mål å skape en grønnere by med plass til alle. Hvis vi skal lykkes med å lage et inkluderende fellesskap, må vi ha en by med arbeidsplasser og sosiale møteplasser, … Continued