Sponset
Samfunnsplanlegging – med fokus på bærekraftig byutvikling
Ved Universitetet i Agder (UiA) tilbys en fremtidsrettet bachelor i samfunnsplanlegging – designet for å møte fremtidens krav om bærekraftig byutvikling. – Her er utfordringen: Vi må få ned klimagassutslipp, samtidig som vi skaper gode og inkluderende byer og steder, sier Jørn Cruickshank, professor ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved UiA. Cruickshank fremhever at … Continued
Sponset
Vil du ta en master i bærekraftig transport og urban mobilitet?
Fra høsten starter Høgskolen i Molde opp en ny masterutdanning for deg som er opptatt av fremtidens transportsystemer og smart, bærekraftig mobilitet. Transport angår oss alle, og den spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. Det skjer veldig mye spennende med ny teknologi og nye konsepter for mobilitet; nye lavutslipp-transportløsninger, økt bruk av mikrotransportmidler … Continued
Bærekraftig byutvikling
– Vi kan ikke planlegge en by for idealister
Når byen utvikles, planlegger ikke utviklerne bare fysiske løsninger. Ingenting kan overlates til tilfeldighetene når en hel hverdag skal planlegges. – Oslo kommune har som mål å skape en grønnere by med plass til alle. Hvis vi skal lykkes med å lage et inkluderende fellesskap, må vi ha en by med arbeidsplasser og sosiale møteplasser, … Continued