Skip to main content
Home » Miljøhovedstaden » Naturen trenger sin egen Parisavtale
Klima og miljø

Naturen trenger sin egen Parisavtale

Bygging i regnskogen
Bygging i regnskogen
Foto: Shutterstock/WWF Verdens naturfond

Verden mister dyr og natur som aldri før. Vi trenger en internasjonal og forpliktende naturavtale for å ta vare på det viktigste vi har – og Norge bør gå i front.

Siden 1970 har klodens bestander av ville dyr sunket gjennomsnittlig med 60 prosent. Pilene peker også feil vei for viktige naturtyper og økosystemer. Det viser WWFs Living Planet Report, som i 2018 kartla status for verdens naturmangfold.

– Vi trenger en global handlingsplan for naturen, slik som vi har for klimaet gjennom Parisavtalen. Og den må hele verden forplikte seg til, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Bård Vegar Solhjell.

avatar

Bård Vegar Solhjell

Generalsekretær, WWF Verdens naturfond

Foto: Ilja C. Hendel

Når naturen forstyrres eller ødelegges, kan konsekvensene bli store – ikke bare for de ville dyrene, men også for oss mennesker. Klodens egne, naturlige mangfold er avgjørende for å skaffe oss vann, mat, stabilt klima og en lang rekke ulike råvarer. Når vi endrer naturen, endrer vi alt.

– Naturressursene er grunnlaget for alt liv her på jorda, og for vår utvikling og velstand, sier Solhjell.

De fem viktigste truslene mot naturmangfoldet er:

  • Ødeleggelse og forringelse av artenes leveområder
  • Overdreven jakt og fangst
  • Fremmede og invaderende arter
  • Forurensning
  • Klimaendringer

For å takle disse enorme utfordringene, må verden gå sammen på tvers av landegrensene. Og noen må gå foran. WWF har bedt Norge ta en lederrolle i arbeidet med å få på plass en global naturavtale i 2020.

– Den nye avtalen må ikke bare sette mål for beskyttelse av viktige naturområder, men også inneholde mål om hvordan matproduksjon, handel og forbruk kan endres slik at det blir mindre press på dyr og natur, sier Solhjell og fortsetter:

– Det å ta vare på naturen er et spørsmål om å ta vare på oss selv.

Av WWF Verdens naturfond

Next article