Skip to main content
Home » Miljøhovedstaden » PLAN 2019 – involvering og samspill
Klima og miljø

PLAN 2019 – involvering og samspill

Foto: Getty Images

Scandic St. Olavsplass, Oslo, 28.-29. august

Å planlegge for gode bærekraftige løsninger krever fagfolk med høy grad av kunnskap om temaene og problemstillingene. Årets plankonferanse vil samle bransjen og ta for seg dagsaktuelle temaer som må belyses i fremtidens planlegging av byer og tettsteder.

PLAN 2019 vil inneholde temaer som:

  • Planlegging for fremtiden
  • Flere bærekraftige løsninger
  • Sosial og økologisk bærekraft i byutviklingen
  • Planlegging for gode løsninger i forhold til overvann og ekstremvær
  • Planlegging for klimautfordringer

Konferansen retter seg mot by- og arealplanleggere, arkitekter, ingeniører, prosjektledere og andre som arbeider med by og tettstedsutvikling.

Oslo er i år europeisk miljøhovedstad og PLAN er lagt inn under arrangementer som har med denne begivenheten å gjøre. Det er derfor sterkt fokus på miljø og bærekraftige løsninger i årets konferanse.

Velkommen til to dager spekket med faglige innlegg og gode samtaler innen byplanlegging.

Konferansemiddagen vil være på historiske Festningen restaurant i eget lokale. Vi har begrenset med plasser.

Komiteen som har utarbeidet årets program har bestått av:

Marianne Siiri, arkitekt og byplanlegger, Bodø kommune
Jin Xue, førsteamanuensis, seksjon for region- og byplanlegging, NMBU
Nils-Olav Berge, regiondirektør, WSP Sørlandet
Hans-Jacob Roald, dosent, Høgskulen på Vestlandet
Arve Leiknes, instituttleder byggfag, Høgskolen på Vestlandet
Lene Nordrum, prosjektleder, Tekna

Av Lene Nordrum, prosjektleder, Tekna kurs

Next article