Skip to main content
Home » Miljøhovedstaden » Bryn-Helsfyr – en levende del av byen
Sponset

Et av Oslos beste tilbud på grønne reiser driver byutviklingen videre – og fortsetter å tiltrekke fremtidsrettede virksomheter og beboere til Bryn-Helsfyr-området.

Naboområdene Bryn og Helsfyr deler både historie, nåtid og fremtid. Nærhet til sentrum, Alnaelva og Norges første jernbane trakk industri og folk hit på 1800-tallet. Med byens beste tilgjengelighet via kollektivt og bil vokste de over tid tettere sammen og ble til et av Oslos største kontorområder – med tusenvis av virksomheter og ansatte.

Jobbe, bo, leve, oppleve

De siste årene har utviklingen skutt fart – og nye kontorbygg har fått følge av hundrevis av nye boliger, nye skoler og nye servicetilbud. Nå er hele Bryn-Helsfyr-området under utvikling til en levende del av Oslo og Hovinbyen – med alt som skal til for å jobbe, bo, leve og oppleve.

– Her har du alt du trenger rundt deg – fra servicetilbud og sosiale møtesteder til unike grøntområder langs Alnaelva, ved Valle og området rundt Nordre Skøyen Hovedgård.

Det sier Stig Jensen i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, et langsiktig omdømmesamarbeid mellom eiendomsaktører med interesser på Bryn og Helsfyr. Et viktig formål er å holde publikum orientert om utviklingen og alt det positive som skjer i hele området, blant annet via en webportal, presse og sosiale medier.

Et godt valg for fremtiden

Med fire T-banelinjer, tog, bussruter og sykkelveier i alle retninger, har området et av Oslos beste tilbud på grønne reiser. Noe som blir stadig viktigere når vi må forflytte oss både effektivt og klimavennlig.

– Et unikt tilbud på grønn transport har bidratt til byutviklingen, og fortsetter å tiltrekke flere fremtidsrettede virksomheter og beboere. Ikke alle kan reise kollektivt alltid, men det blir viktigere og viktigere at boligen og jobben har et godt tilbud lett tilgjengelig.

Sammen med nye flotte kontorbygg, boliger, skoler og servicetilbud har dette på få år tiltrukket tusenvis av nye beboere, kontorbrukere og besøkende. Planene er fortsatt mange – og byutviklingen fortsetter for fullt.

Den tette, levende byen vokser seg stadig nærmere, og det unike tilbudet innen miljøvennlig transport tiltrekker stadig flere fremtidsrettede virksomheter og beboere. Les mer her!

Spennende utvikling i øst

Området ligger tett på Oslo sentrum, og med den storstilte utviklingen i Bjørvika-området vokser den tette byen seg nærmere.

– Alle tilbudene i sentrum er noen få minutter unna med t-bane, buss, tog eller sykkel. Du kan også ta den fantastiske turveien gjennom urskogen langs Alnaelva helt ned til Middelalderparken, sier Jensen.

I tillegg til å være det viktigste kollektivknutepunktet øst for sentrum, er Bryn-Helsfyr av kommunen utpekt som ett av tre «bysentra» i Hovinbyen, Oslos største utviklingsområde. Og nylig besluttet NRK å flytte virksomheten til Ensjø like i nærheten.

– Alt dette vil også forsterke Bryn-Helsfyr-områdets byutvikling og attraktivitet fremover, sier Jensen.

Mange planer og fortsatt byutvikling

I løpet av få år har Bryn-Helsfyr-området fått over nye 500 leiligheter, to nye skoler og barnehager, Intility Arena og fem moderne kontorbygg på totalt over 80.000 kvadratmeter. Dette har tiltrukket mange nye beboere, virksomheter og besøkende – og bidratt til nye servicetilbud som kafeer, spisesteder, matbutikker og treningssentre. Mange flere bolig- og kontorprosjekter er under planlegging, og utviklingen mot et enda mer levende byområde fortsetter. Eksempelvis planlegges det helhetlig utvikling av boliger og kontorbygg i et stort område ved Brynseng kollektivknutepunkt og rundt Fyrstikktorget på Helsfyr.

Helhet og samarbeid

Prosjektene har gjennomgående høye ambisjoner når det gjelder klima og miljø.

– Det er også veldig positivt at utviklerne i økende grad samarbeider, planlegger helhetlig og er opptatt av hvordan byggene også kan tilføre omgivelsene og publikum noe positivt. At de bidrar til et mer levende og publikumsvennlig område med flere servicetilbud, grønne fellesområder og mer liv på gateplan, sier Jensen.

Les mer på: bryn-helsfyr.no

Tekst: Bryn-Helsfyr-samarbeidet

Next article