Skip to main content
Home » Miljøhovedstaden » Banebrytende teknologi til havs
Klima og miljø

Banebrytende teknologi til havs

Illustrasjon av hvordan stormbøyen fungerer i praksis
Illustrasjon av hvordan stormbøyen fungerer i praksis
Stormbøyen til Ocean Energy vil senkes under vann ved kraftige bølger eller ekstremvær for å unngå havari, og vil i fremtiden være et supplement til miljønøytrale energikraftverk. Foto: West Maritime AS, Fosnavågen

Med prosjektet «The Storm Buoy» kan endelig bølgekraft motstå de enorme naturkreftene til havs, og bli et supplement til miljønøytrale energikraftverk.

Teknologiselskapet Ocean Energy har nå utviklet, og fått patentert en samlet løsning som vil løse de største utfordringene knyttet til bølgekraft. Deres konstruksjon kan nemlig motstå ekstremvær, og samtidig takle alle typer variable bølgehøyder under daglig drift.

— Vi fikk et verdenspatent som gjaldt direkte induksjon av strøm allerede i 2007, og har siden den tid forsøkt å utvikle det vi kan se konturene av i dag. Veien har vist seg vanskelig, men vi har med hjelp av ulike samarbeidspartnere klart å bygge en konstruksjon som vi har stor tro på, og som vi mener kan løse problematikken rundt bølgekraft, sier Tov Westby, gründeren av Ocean Energy.

Enkel, men genial idé

Teknologiselskapet er drevet av Westby og hans partner Asbjørn Skotte, og er én av få med virksomhet innen bølgekraft. Siden de først startet prosjektet deres har flere kompetente fagpersoner involvert seg i deres videreutvikling av noe som aldri før har fungert.

— Under prosessen har mange kommet til oss med rett kompetanse, blant annet en professor ved NTH som selv hadde gjort noen forsøk i sin tid. Dog var hans problem det samme som alle andre som tidligere hadde forsøkt å løse gåten rundt bølgekraft, som nesten uten unntak havarerte eller blåste vekk som følge av ekstremvær og kraftige bølger, fortsetter Westby.

avatar

Tov Westby

Gründer, Ocean Energy

Foto: Marianne Stenhaug

— Han mente også det ville bli for dyrt å bygge strukturen som kunne tåle slikt uvær. Det var på dette tidspunktet vi fikk den veldig enkle, men geniale ideen om å senke bøyen ved stormtilfeller, legger han til.

Tre komponenter

Ocean Energy inngikk et samarbeid med det svenske selskapet Seabased AB, som utvikler lineær-generatorer. Etter en ny idé fikk Westby og Skotte også til et samarbeid med Aalborg Universitet, som utviklet et magnetgir som ga muligheten til å gire opp hastigheten for å nå riktig bølgehastighet på bøyen deres. Til sammen utgjør konstruksjon tre ulike komponenter, som alle spiller hver sin viktige rolle.

— Systemet får ingen begrensning i bølgehøyde eller slaglengde innenfor normalt driftsområde, og kan håndtere bølger og dønninger opp mot fire til fem meter. Blir værforholdene for ekstreme vil bøyen dykke ned til et stillere nivå under havoverflaten og unngår således unødvendig slitasje og havari. Systemet kan deretter gjenoppta produksjon straks været bedrer seg.

— Vi satte i gang prosjektet fordi vi hadde troen på bølgekraft, men vi forstod samtidig at dette måtte utvikles uten for mange konverteringsnivåer. Tidligere er det lagd mange «Reodor Felgen-løsninger» som alle har havarert eller blåst vekk. I dag har vi med vårt prosjekt kommet til det punktet hvor vi kan se den endelige løsningen i nær fremtid. De tre komponentene; magnetgiret, stormbøyen og det vi kaller «Det Balanserte Systemet» gjør at vi kan lage noe som faktisk kan virke, og vi tar nå inn penger for å bygge en prototype, sier oppfinneren.

Skader ikke miljøet

Bølgekraft og bølgeenergi er i følge Westby tilnærmet bannlyst på grunn av alle havariene slike forsøksanlegg har hatt opp gjennom årene. Nå håper han at denne banebrytende teknologien som har løst nettopp dette havariproblemet kan bli et supplement til miljønøytrale energikraftverk.

— Miljøgevinstene knyttet til bølgeenergi er at det i utgangspunktet er gratis, men også helt miljønøytralt og nærmest usynlig og lydløst i landskapet. Fordelen med vår konstruksjon er at den ikke inneholder olje, så om den mot all formodning skulle havarere, vil den gå i oppløsning uten å gjøre skade på miljøet, avslutter Westby.

Les mer, og se forklarende videoer av prosjektet på www.ocean-energy.no

Av Andreas Aguilera Myrvold,[email protected]

Next article