Illustrasjon av hvordan Lørensgkog vil bli seendes ut
Byutvikling
Lørenskog vil skape pulserende byliv
Sentrum av Lørenskog preges av grus og betong. Det ønsker kommunen å gjøre noe med.