Skip to main content
Home » Miljøhovedstaden » Grunn til optimisme om klimamål
Klima og miljø

Grunn til optimisme om klimamål

Nye horten videregående skole
Nye horten videregående skole
Nye Horten videregående skole er nominert til prisen for Europas beste offentlige byggeprosjekt i konkurransen «BREEAM Awards». Skolen går for det høyeste nivået i miljøsertifiseringssystemet BREEAM. Foto: Link Arkitektur
avatar

Katharina Th. Bramslev

Daglig leder, Grønn Byggallianse

Foto: Finn Ståle Felberg

Kun én av fire nordmenn tror at vi klarer å nå nasjonale klimamål om 95 prosent klimakutt innen 2050. Dette kommer frem i en undersøkelse gjennomført av Enova i januar. Jeg tror det er grunn til å være mer optimist.

Byggsektoren står for en stor andel av dagens klimagassutslipp hvis man ser på byggets hele livsløp, men svært mange i byggenæringen har brettet opp ermene for å tilby oss grønne bygg i årene som kommer. Undersøkelsen World Green Building Trends 2018, viser at to tredjedeler av de spurte fra norsk byggenæring hovedsakelig vil bygge grønne bygg framover. Vi kan i følge undersøkelsen forvente en voldsom økning av grønne bygg. Kun Australia og Emiratene kan vise til samme forventede utvikling. Tre fjerdedeler av de spurte i Norge planlegger å bygge grønne næringsbygg. Men vi kan også glede oss til grønne boliger og offentlige bygg.

Nye Horten videregående skole er for eksempel nominert til prisen for Europas beste offentlige byggeprosjekt i konkurransen BREEAM Awards. Skolen som snart står ferdig, går for det høyeste nivået i miljøsertifiseringssystemet BREEAM. Byggherren Vestfold fylkeskommune fremhever at bruken av BREEAM også har økt kvaliteten generelt i bygget og at prislappen er hyggelig. Miljø, kvalitet og økonomi kan og vil i økende grad henge tett sammen. Det forsterkes også nå som flere banker tilbyr grønne lån til miljøsertifiserte bygg.

Flere ønsker å bygge grønt

Undersøkelsen World Green Buling Trends viser at de viktigste drivkreftene for grønne bygg i Norge er markedsetterspørsel og ”at dette er det riktige å gjøre”. I motsetning til mange andre land, drives nordmenn ikke av krav fra myndigheter eller forventninger om lavere driftskostnader.

Dette stemmer godt med de holdningene jeg daglig møter blant våre 260 medlemmer. 30% er byggeiere. De konkurrerer om å sette ambisiøse miljømål og vise til konkrete tiltak. Over 50 prosjekter gjennom de siste ti årene i FutureBuilt-programmet har vist at det er mulig å halvere klimagassutslipp fra byggets livsløp. Byggherrene og entreprenørene sier at de bygger slik fordi de merker økende forventninger fra markedet, fordi de tror det vil øke byggets verdi og fordi de ønsker å være stolt av de det de bygger.

Trenger ikke å koste mer

Erfaringene viser at dette verken er dyrt eller vanskelig, men vi har en jobb å gjøre med å spre de gode erfaringene. Den internasjonale undersøkelsen viser at den viktigste barrieren mot grønne bygg er antagelsen om at de koster mer. Men med erfaring fra stadig flere prosjekter, skal vi greie å motbevise dette. 22.-23. mai venter Oslo 3000 deltakere til konferansen Urban Future. Her inviterer vi hele verden til å se norske fossilfrie byggeplasser og høyhus i massivtre. Vi vil vise betongindustriens arbeid mot nullutslippsbetong og besøke en rekke BREEAM- og FutureBuilt bygg. Oslo er Europas miljøhovedstad og har en klimastrategi som sier at byen skal redusere klimagassutslippene med 95% i løpet av de 11 årene. 

Med så ambisiøse miljømål hos både det private og det offentlige og så mange tegn til endring, mener jeg det er all grunn til optimisme. Jeg kan ikke annet enn å høre med til den fjerdedelen i Enova undersøkelsen som tror at vi greier å nå våre klimamål.

Av Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse

Next article