Skip to main content
Home » Miljøhovedstaden » Oslo havn viser vei
Klima og miljø

Oslo havn viser vei

Dronefoto over Oslo
Dronefoto over Oslo
Foto: Getty Images

Oslo havn er en samordner og en pådriver for klima- og miljøarbeidet hos aktørene på havna i Oslo. Samtidig arbeider de med å gjøre sin egen drift utslippsfri. Målet er en nullutslippshavn.

På sikt skal hele havnevirksomheten bli klimanøytral og ha null utslipp av klimagasser, men det første delmålet er å redusere klimagassutslippene med 85 prosent innen 2030. I løpet av det samme tidsrommet skal antall passasjerer økes med 40 prosent og godsandelen økes med 50, og det til tross for at driften på Fillipstad skal avvikles. Planene er med andre ord ambisiøse.

– I november vedtok bystyret en nulluslippsplan. Den henger godt sammen med Oslo havns egen miljøpolicy og våre egne målsetninger. Oslo er en av de mest miljøambisiøse byene i hele verden og miljøengasjementet er nærmest uavhengig av hvem som sitter i posisjon. Det forenkler arbeidet vårt, sier Heidi Neilson som er miljøsjef i Oslo havn.

Sjøveien er miljøveien

Det aller viktigste målet som Oslo havn sikter mot er å flytte mer av godstrafikken fra vei til sjø. De samfunnsmessige konsekvensene er formidable:

– Alle våre egne studier viser at hvis man flytter transport fra vei til sjø, så reduseres utslippene med minimum 50 prosent. Ett containerskip kan for eksempel erstatte cirka 400 semitrailere. Hvis disse lastebilene hadde kjørt i kø så ville køen vært ti kilometer lang, og da snakker vi ikke om et veldig stort containerskip, men et ordinært containerfartøy av den størrelsen vi ofte har her i havna, sier miljøsjefen.

En havn med null utslipp

For å nå et fremtidig mål om nullutslipp analyserer Oslo havn alle forhold knyttet til havnedriften. Skipene som seiler inn og ut, skip som ligger til kai, hvordan godshåndteringen skjer på terminalene og transporten til og fra på landsiden.

– Listen over utførte tiltak er allerede lang. Stena Saga og fergene til Colorline er knyttet til landstrøm og den siste av DFDS sine ferger vil bli forsynt med landstrøm tidlig neste år. På terminalene går alle kraner og de minste truckene på strøm, mens en pool med litt større dieseltrucker er i ferd med å bli elektrifiserte, forklarer Neilson.

Hvis skipene skal seile til Oslo og ligge til kai uten utslipp, må de bruke andre typer drivstoff enn i dag. Derfor samarbeider Oslo havn både med fagmiljøene og med kundene sine for å finne ut hva slags infrastruktur fremtidens nullutslippshavn må ha for å løse drivstoffutfordringene. Hydrogen kan være en del av løsningen, det samme gjelder biogass, men også smartere bruk av energi vil ha effekt.

Oslo havn selv

Selv benytter Oslo havn kun elektriske småbiler til havneoppsyn, mens materiell som gravemaskiner og lastebiler går på regnskogsertifisert biodiesel. Oslo havns egen drift nærmer seg utslippsfri.

– Vi er veldig opptatt av å teste ut nye løsninger og ny teknologi. På den måten får vi egne erfaringer som setter oss i mye bedre stand til for eksempel å forstå hvordan ladeinfrastruktur fungerer. Vi er i ferd med å anskaffe en ny helelektrisk arbeidsbåt, og vi tester også ut undervannsdroner, sier hun.

Politikerne avgjør

– Det skjer mye positivt, men skal vi lykkes er det helt avgjørende at politikerne sørger for et avgiftsnivå som gjør sjøtransport rimeligere enn transport på vei. Fasiten er egentlig enkel: Løsninger vi vil ha mere av må koste mindre, mens løsninger vi vil ha mindre av må koste mer, avslutter Neilson.

Av Tom Backe, [email protected]


Next article