Skip to main content
Home » Miljøhovedstaden » Et godt brøl for alt vi er glad i!
Miljøhovedstaden

Et godt brøl for alt vi er glad i!

Even Nord Rydningen lar det runge «HEIAAAAA» til støtte for kraftige klima - og naturtiltak. Foto: Heidi Dokter

Ideen om Klimabrølet ble skapt av Even Nord Rydningen, sosialantropolog, småbarnsfar og eventyrer. Even, som så mange andre, opplevde med fortvilelse å være vitne til en verdenssituasjon hvor klimatrusselen var et etablert faktum, men hvor styresmaktene i liten grad tok ansvar, og hvor folk flest var for fanget i sine hverdagsliv til å engasjere seg.

Even savnet et modig lederskap som våget å gjennomføre nødvendige valg, som på kort sikt ville oppleves upopulære, men som på lang sikt ville sikre en god fremtid for oss og de som kommer etter oss. Han var inspirert av skolestreikerne, men så et behov for en mye større folkelig oppslutning, på tvers av tradisjonelle skiller i samfunnet.

Et hårete mål

Etter et inspirert innfall, satte han seg dermed det hårete målet om å samle 100.000 mennesker i Oslo sentrum, for å brøle mot i våre folkevalgte. 60.000 barn, unge og voksne møtte opp foran Stortinget 27. august 2019, og på 20 andre steder i landet. 140 bedrifter og organisasjoner stemte i, og Klimabrølet ble med det norgeshistoriens største klimamarkering. Brølet løftet klimasaken på den politiske agendaen, bidro til å flytte klimaaktivisme fra gata til styrerom, og inspirerte enkeltpersoner til å leve mer bærekraftig.

Men, på tross av denne viktige kursendringen, viser den siste IPCC-rapporten at vi fortsatt styrer mot skjær. Den svært begrensede reduksjonen av norske klimagassutslipp som har funnet sted, samt framskrivinger av nåværende planer for klimagasskutt, tilsier høy risiko for at Norge – og verdens land forøvrig – ikke oppfyller Paris-avtalen.

Opp til stemmen din

Samtidig kommer en annen dårlig nyhet. Norske kommuner planlegger nedbygging av 7,2 prosent av vårt totale landareal, eller tilsvarende alt bart fjell i hele Norge, innen 2030. Dette er enorme tall, og skjer på tross av at det internasjonale naturpanelet (IPBES) har pekt at det å ta vare på naturmangfold og økosystemer er like viktig for fremtidig velferd, som hva minimering av klimaendringer er. Klimabrølet har derfor satt seg et nytt hårete mål: Vi skal brøle sammenhengende i fire år – gjennom en hel stortingsperiode – for å gi våre folkevalgte kraft til å iverksette modige klimaog naturtiltak, på vegne av oss alle.

Vi må vise politikerne at de har ryggdekning fra røde, grønne og blå, store og små – fra by og bygd – til å gjøre alt det som skal til, for å nulle utslipp og sikre mer, intakt natur. Det er på vår vakt det avgjøres, og nå er det opp til oss. Nå er det opp til deg. Nå er det opp til stemmen din: Gjør som Nobels Fredsinstitutt, KPMG, Norges Idrettsforbund med flere: last opp ditt brøl på klimabrolet.no – og få med deg kolleger og venner – for å gi kommende regjering kraft til å bli de heltene vi trenger.

Tekst: Klimabrølet

Next article