Skip to main content
Home » Miljøhovedstaden » Mye å hente på digitalisering av bygg
Sponset

Svært mange bygg lekker strøm. Det er en helt unødvendig belastning, både for miljø og lommebok, mener Randi Mogerhagen i Schneider Electric.

Bygg står for mer enn 40 prosent av det globale energiforbruket, og over en tredjedel av den globale drivhuseffekten. Heldigvis finnes det løsninger. Stikkordet er automatisering:

– Ved å automatisere kan du for eksempel styre temperatur eller lys, basert på når brukerne faktisk er i bygget, sier Randi Mogerhagen, Key Account i Schneider Electric. Selskapet er et av verdens ledende innenfor automasjon og energistyring.

Schneider Electric leverer digitale løsninger for energi og automatisering for å oppnå effektivitet og bærekraft. Les mer her!

For det handler om å spare, fremfor å bruke. Pål Oroszko, leder for teknisk fagteam i eiendomsselskapet Entra, sier at de har som mål å være miljøleder i bransjen, og kunne bidra til å redusere bygg- og eiendomssektorens miljøbelastning:

– Smarte bygg blir stadig mer etterspurt, og Entra har satset på digitalisering i flere år. Ved hjelp fra leverandører som Schneider, utstyrer vi alle våre bygg med riktig teknologi som muliggjør utvikling.

De to selskapene har også et godt samarbeid når det gjelder planlegging av nye kontorbygg og rehabiliteringsprosjekter:

– Sammen har vi utarbeidet et standardisert automatiseringskonsept som ivaretar godt arbeidsmiljø for våre leietakere- og samtidig bidrar til mer effektiv styring av de tekniske systemene i byggene, forteller Oroszko.

Leietakere vil ha grønne bygg

– Vi i Entra ser at leietakere, i større grad enn tidligere, vektlegger miljø og bærekraft i valg av lokaler. Og det er positivt! Når markedet «krever» skjer gjerne de nødvendige endringene raskere, mener Oroszko.

– Investering i teknologi viser seg generelt å være rimeligere og betale seg langt kjappere, enn «passive» løsninger, sier Mogerhagen. Hun understreker samtidig at systemene må kunne møte morgendagens krav:

– Det er ikke bærekraftig hvis teknologiløsningene i bygget må byttes ut om få år. De må kunne utvikles og utvides med nye komponenter når behovet endrer seg.

Den åpne plattformen Schneider Electric leverer til Entra sine bygg, sørger for å integrere og samle data fra alle byggets tekniske systemer. Dette kan brukes til å foreslå effektiv energibruk i bygget, gjøre det lettere å oppdage eventuelle energityver, planlegge ressursbruken og forutse feil. Mogerhagen mener at digitalisering av bygg vil ha mye å si for en energieffektiv og bærekraftig fremtid:

– Verden kan bli grønnere, takket være digitalisering av bygninger. Og det handler ikke bare om finansielle eller miljømessige hensyn, men også helse, omdømme og et stort potensiale for arbeidsplasser.

Av Katrine Andreassen

Next article