Home » Miljøhovedstaden » Svanemerket: Boligens Michelin-stjerne
Sponset

Miljømerking Norge har verifisert JMs virksomhetssystem, og gitt boligleverandøren grunnlisensen til å bygge Svanemerkede boliger. Dermed går JM i bresjen for miljøvennlige og kvalitetssikre boliger i Norge.

Svanemerket er for folk flest ingen nyhet. I snart 30 år har det offisielle nordiske miljømerket jobbet med å veilede forbrukere og innkjøpere i Norden til å gjøre bevisste miljøvennlige valg i deres daglige handel. Nytt er det trolig likevel for de fleste at det finnes over 30 000 svanemerkede varer og tjenester i det nordiske markedet. Blant dem har nå boliger fra én av Nordens største og mest anerkjente boligleverandører blitt lansert, som de første i Norge.

Tormod Lien har jobbet i Svanemerket i 25 år, og har i sin tid i den ikke-kommersielle miljømerkeordningen hatt flere roller. Han forteller at bekymringene rundt villedende markedsføring på 80-tallet er grunnen til at Svanemerket den dag i dag blir sett på som varenes Michelin-stjerne.

Et sirkulært aspekt

— På bakgrunn av flere forskjellige faktorer ble det på slutten av 80-tallet startet en miljøbølge. I Norge var det blant annet for mye fosfat i Mjøsa, og mye utslipp fra papirindustrien. Flere virksomheter begynte med sine egne miljømerker som du i grunn ikke kunne stole på. Forbrukerministrene i Norden ble derfor i 1989 enige om å etablere et uavhengig merke som skulle veilede forbrukere, sier Lien.

avatar

Tormod Lien

Markedsrådgiver, Svanemerket

Foto: Jan Erik Stokke

— Det som kjennetegner Svanemerket som merke er den helhetlige tankegangen. Når vi svanemerker en vare ser vi på hele livsløpet fra produksjon av en råvare, til alt som inngår i det ferdige produktet og resirkulering av dette. Det blir et sirkulært aspekt i det vi driver med, fordi vi gjennom våre krav sikrer at du kan bruke materialer på nytt, legger han til.

Når det gjelder forbrukerens kjennskap til Svanemerket, innrømmer Lien at svanemerkede boliger er relativt nytt. Som Nordens største boligutvikler har JM oppnådd en konsernovergripende svanemerkelisens, og svanemerker nå boligene i alle landene hvor de bygger.

Skal ha mye av æren

— Vi er henrykte over at JM er de første som går skikkelig inn for dette i Norge. De har den samme tankegangen som oss, og jobber ekstremt strukturert med alt de foretar seg. De er også veldig opptatte av konkrete løsninger, målinger, og ikke minst resultater. JM har nå tatt en tydelig posisjon, og hvis det er noen som skal få æren for at svanemerkede boliger blir kjent i Norge, er det uten tvil dem, påpeker Lien.

I følge Lien hadde JM Norge forberedt seg meget godt, og svarte godt på kravene til dokumentasjon som typisk er energiberegninger, beskrivelser av tekniske løsninger som for eksempel avfallssortering, analyserapporter på løsemidler og sikkerhetsdatablader for materialene.

Stor betydning for boligkjøpere

I spørsmål om hvordan JMs svanemerkede boliger vil påvirke boligkjøpere, forteller Lien at det vil være en betydelig forskjell fra de fleste andre leiligheter og boliger.

— Det vil påvirke dem direkte. Kravene vi setter for helse- og miljøfarlige stoffer er strenge, og det vil i svanemerkede boliger være minimalt med avgassing av kjemiske stoffer og god inneluft. Du vil også kunne se gode kildesorteringsløsninger med minimum fire fraksjoner inni boligen og minst seks utvendige fraksjoner i nærheten av bygget. Det er lagt opp til gode løsninger for energistyring som du til en viss grad kan styre selv, og da blir strømregningen lavere. Dette vil igjen ha påvirkningskraft på klimaet, ikke bare i deres egen leilighet, men også for andre, avslutter Lien.

JM har jobbet med miljø og bærekraft siden midten av 1980-tallet. Derfor er det ifølge deres rådgiver for bærekraft og miljø, Cecilie Nødtvedt, ikke så mye som skiller deres svanemerkede hus, og det de tidligere har bygget.

avatar

Cecilie Nødtvedt

Rådgiver for bærekraft og miljø, JM

Foto: Charlotte Sverdrup

—Boligene våre er allerede mer energieffektive enn det myndighetene krever, og vi har lenge hatt fokus på å bruke byggematerialer som ikke inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. Ved å miljømerke våre nye boliger med Svanemerket blir det lettere å fortelle om hva vi gjør for å bidra til en mer bærekraftig utvikling. Vi valgte Svanemerket fordi det er den mest kjente miljømerkingen blant privatpersoner, som er målgruppen for våre boliger, sier Nødtvedt.

Av Andreas Aguilera Myrvold,[email protected]

Neste artikkel