bim
Lønnsom digitalisering fra prosjektering og bygging til drift
– Digitale tvillinger har et enormt uutnyttet potensiale ved å ta den med fra prosjektering og bygging til driftsfasen. Norsk Eiendom vil fjerne barrierene ved å gi byggherrene bestillerkompetanse, og sette en bransjestandard, sier administrerende direktør Tone Tellevik Dahl. Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er en 3D-visualisering av bygget, også kalt digital tvilling. Den inneholder data om alle … Continued