Smartly
smart teknologi
Fremtidens byer krever smarte bygg
Urbanisering har ført til at verdens byer vokser i både folketall og størrelse. Dermed har byene blitt stadig viktigere kraftsentra i samfunnsutviklingen. Det har imidlertid også andre konsekvenser, ved at arealer settes under press og at store deler av energiforbruk og klimagassutslipp foregår nettopp i byene. For å løse fremtidens utfordringer knyttet til energiforbruk, bærekraft … Continued