Skip to main content
Home » Fremtidens by » Nyskapende signaturbygg
Miljøvennlig byutvikling

Nyskapende signaturbygg

Sponset av
Bygget har tre som hovedmateriale, og bygges derfor med trekonstruksjoner og andre treelementer i takt med det grønne skiftet. Foto: Emma Sukalic
Sponset av
Bygget har tre som hovedmateriale, og bygges derfor med trekonstruksjoner og andre treelementer i takt med det grønne skiftet. Foto: Emma Sukalic

Det nye signaturbygget SAMLING står snart klart for innflytting i Nord-Odal kommune, og skal huse bibliotek, bank og leiligheter med egen sjøutsikt. Bygget har en kompleks geometri og spektakulær detaljering, og bygges med tre som hovedmateriale som signaliserer miljøvennlige løsninger.

Ø.M. Fjeld er hovedentreprenør for utbyggingen for byggherren Nord-Odal kommune, og har ansvaret for den overordnede produksjonen. Prosjektlederen, Jonas Nykänen, hevder at god kommunikasjon har vært nøkkelen til å takle utfordringene i byggeprosessen.

– Vi har hatt tett dialog med kommunens byggeleder og alle rådgiverne, og har opplevd det hele som et fantastisk godt samarbeid med Nord-Odal kommune, sier Nykänen.

– Vi har med oss de beste i bransjen, som leverer det vi ønsker, sier han.

avatar

Jonas Nykänen

Prosjektleder, Ø.M. Fjeld

Foto: Ø.M. Fjeld

Teknisk utfordrende

Arkitekt for prosjektet Helen & Hard, som vant den forutgående arkitektkonkurransen, har i bygget SAMLING lagt vekt på synlige former på bæresystemet, som vises som limtrerammer med avrundede hjørner.

I februar begynte bygningsarbeiderne i Ø.M. Fjeld montering av limtre- og massivtre-elementene i bygget. Disse elementene er levert av Aanesland Limtre AS, mens selve produksjonen har foregått hos Blumer Lehman AG i Sveits.

– Har det vært prosjektert løsninger som det har vært utfordrende å realisere under byggingen?

– Ja, det har det vært. Vi har brukt lim- og massivtre i både krumme og rette konstruksjoner, og bygget har en krevende geometri, sier Nykänen.

Det er valgt avanserte innfelte metallbeslag i ulike deler i trekonstruksjonene.

– Arkitektene kommer med mange spennende løsningsforslag, og vi må sørge for at disse tilfredsstiller tekniske krav for slike konstruksjoner. Det er mange detaljer som skal stemme når vi jobber med de ulike materialene, sier han.

Foto: Emma Sukalic

Et unikt prosjekt

Arkitektene kan ha hentet inspirasjon fra andre prosjekter, men Nykänen hevder at SAMLING skiller seg ut og er nyskapende.

– Vi synes dette er et unikt prosjekt, og at det er alltid spennende når vi som et konsern med lange byggetradisjoner tilbake til 1948 kan bruke kompetansen vår til å løse nye utfordringer, sier han.

Konsernet med hovedkontor på Kongsvinger har vært entreprenør på en rekke store byggeprosjekter med strenge krav på miljø- og teknologisiden. Blant annet var det Ø.M. Fjeld som sto for byggingen av Kongsvinger Ungdomsskole, som ble nominert til Årets bygg og Årets Trebyggeri for 2018.

Miljøbevisst bygg

Bygget har tre som hovedmateriale, og bygges derfor med trekonstruksjoner og andre treelementer i takt med det grønne skiftet.

– Tre som materiale var vanlig å bruke for hundre år siden. Derfor er det interessant å se hvordan gamle tradisjonelle materialer kan fornyes med ny kunnskap, sier Nykänen, og understreker at Ø.M. Fjeld kan bidra med sine kunnskaper i slike prosjekter.

– Burde man brukt andre materialer enn de som ble valgt?

– Nei, jeg synes ikke det. Det er en fin kombinasjon som er valgt.

– Vil bygget være lett å drifte og vedlikeholde i tiden fremover, både på kort og lang sikt?

– Ja, det tror jeg at det er. Vi har valgt gode løsninger som er kvalitetssikret i fellesskap, noe som både er rimelig å drifte, vedlikeholde og eventuelt gjøre endringer på i fremtiden.

Nykänen fremholder at bygget må sees før noen kan få forståelse av hvor flott det er.

– Sluttresultatet kommer til å overgå alle forventinger, sier han.

Foto: Emma Sukalic

«Wow-effekten»

Degree of Freedom er valgt som rådgiver innen byggeteknikk for SAMLING. De er et internasjonalt firma som fokuserer på bærekraftige løsninger.

– Vi er arkitekturorienterte, og bistår arkitekten i utviklingsprosessen med innspill til konstruksjonsprinsipper og løsninger som vi senere har ansvar for å prosjektere, sier sivilingeniør Birger Opgård.

Selskapet jobber med å forstå arkitektens intensjoner, og ha dette som et grunnlag for å foreslå gode konstruksjonstekniske løsninger som også ivaretar disse intensjonene.

– Er det spesielle arkitektoniske løsninger dere er spesielt stolte av i bygget SAMLING?

– Ja, de store limtrerammene i biblioteket og til dels i banken har vært utfordrende å prosjektere. Disse vil gi et skikkelig wow-inntrykk hos alle som kommer inn i bygget, sier Opgård.

Løsningen for rammene er et resultat av et godt samarbeid med selskapets samarbeidspartner i Creation Holz i Sveits og leverandøren av trekonstruksjonene, Aaneslands Limtre med underleverandøren Blumer-Lehmann.

Foto: Emma Sukalic

Realiserer visjoner og drømmer

Opgård forteller at de opplevde et meget godt samarbeid med arkitekt Helen & Hard gjennom hele prosessen.

– Vi har jobbet med Helen & Hard på andre prosjekter, som Finansparken i Bjergsted i Stavanger, og vi kjenner hverandre godt, forklarer Opgård.

Likevel har de støtt på noen utfordringer underveis i byggeprosessen.

– Det har selvfølgelig vært perioder som har vært hektiske. Det kan koke litt i hodene til mange, men vi har kommet gjennom alle utfordrende perioder med humøret i behold, sier han.

– Vår filosofi er å bidra til at arkitekten skal få realisert sine visjoner og drømmer. I dette oppdraget har det vært en oppdragsgiver som har satt pris på estetikk og helhet, og latt arkitekten få utfolde seg. Det har nok vært noen lange dager for enkelte av mine kolleger, men vi har fått det til, sier han.

– Har selskapet satt seg noen mål om å oppnå formell annerkjennelse?

– Dette har vært et meget krevende bygg geometrisk, og som kommer til å bli en fin referanse for alle parter i byggeprosessen og et fantastisk bygg å være i for brukerne.

Det vil overaske meg om dette bygget ikke får noen priser etter at det er ferdigstilt uten at jeg kjenner til at det så langt er satt konkrete mål for dette.

Fakta

Degree of Freedom

■ Degree of Freedom er et arkitekturorientert, internasjonalt og fleksibelt byggeteknisk firma med fokus på bærekraftige løsninger. De har kontorer i Oslo, Valencia og Athen, og arbeider over grenser både fysiske og mentale. Selskapet utfordrer arkitekter og andre disipliner, og forventer også å bli utfordret selv. Målet er å skape gode prosjekter og verdier for kundene, på de mest miljøvennlige måtene.
■ Kjernen av ingeniører og tegnere har en felles og bemerkelsesverdig fortid fra å arbeide sammen for den vedenskjente arkitekten og ingeniøren Santiago Calatrava i Valencia, som har bygget iøynefallende byggverk rundt om i verden.
■ Degree of Freedom jobber med flere av de mest prestisjetunge arkitektkontorene. De er for tiden aktuelle med prosjekter som Kunstsiloen i Kristiansand i samarbeid med Mestres Wåge, Rambøll og Kruse-Smith, og Finansparken Bjergsted i Stavanger
med Helen & Hard og SAAHA. I 2018 skapte de oppsikt da de ble valgt ut av Drammen kommune med to av tre team i forbindelse med design av ny bybru i Drammen.
■ Selskapet har totalt 26 ingeniører og har en årsomsetning på cirka 22 millioner kroner (2018) og har budsjettert med et overskudd på 2,5 millioner kroner i 2019.

Ø.M. Fjeld

■ Ø.M. Fjeld-konsernet er et av Østlandets største entreprenørselskap.
■ Entreprenørvirksomheten sysselsetter rundt 500 ansatte fordelt på tilsammen ni regionkontorer og datterselskaper (Asker Entreprenør, Evensen & Evensen og Wito).
■ Selskapene i Ø.M. Fjeld forventes å omsette for rundt tre milliarder kroner i 2019.
■ Konsernet har som mål å ta vare på og forsterke posisjonen som en av landsdelens ledende byggentreprenører.

Av Julie Malvik

Next article