Skip to main content
Home » Fremtidens by » Slik blir vi en ledende smartby-nasjon
bærekraft

Slik blir vi en ledende smartby-nasjon

Engasjement og idemyldring når ulike fagmiljøer møtes til workshop om aktuelle smartby-utfordringer. Foto: Terje Christensen

Samfunnet er i endring. Klima. Digitalisering. Cyberkriminalitet. Fake News. Befolkningsveksten skjer i byregioner. Det gir de som driver samfunnet store utfordringer. I omstillingen vi står overfor er det også store muligheter. Kombinasjonen av den norske samfunnsmodellen og teknologi gjør at vi kan hevde oss internasjonalt.

Smarte byer. Smarte bygg. Smarte penger. Smart – et buzzord eller et begrep med mening? Som resten av verden skjer Norges befolkningsvekst i byer og bynære strøk. Samfunnet står overfor utfordringer i henhold til presset infrastruktur, aldrende befolkning og digitalisering. Smartbyen tar utgangspunkt i innbyggernes behov, og tar aktivt i bruk ny teknologi og innovasjon for å gjøre byen bedre å bo i og enklere å drifte.

Smartbyens dilemma

Norge har forpliktet seg til Parisavtalen. Det betyr at politikere, byplanleggere og kommuner sammen skal sikre bærekraftig utvikling som ivaretar FNs bærekraftsmål. Norge har fått merke klimaendringer som mer nedbør, storm, flom og skred. Vi har sett eksempler på at norske bedrifter har blitt hacket og vitale datasystemer satt ut av spill. Eldrebølgen utfordrer velferdsstatens bærekraft med færre yrkesaktive. Hvordan gjøre omstilling til forretningsmuligheter som Norge kan bli ledende på?

Samfunnsmodellen vår gir forretningsmuligheter

Forutsetningen for å få til en smart by er ikke teknologi, men samhandling. I Norge har viteknologi. Det har også andre. Der vi utmerker oss er evnen til å samarbeide på tvers av bransjer og fagdisipliner. Samfunnet er basert på tillit mellom partene. Vi er gode på å spille på lag og involvere innbyggerne i beslutningsprosessen. Når vi samtidig har arenaer hvor offentlig sektor, akademia og næringsliv kan finne sammen og samskape Norges smarte byer, har vi et potensiale. Muligheten vår ligger i kombinasjonen i hvordan samfunnet vårt fungerer og teknologi.

Smartbydugnaden – arena for samhandling om bærekraftsmål 17 i praksis

Smarte Byer Norge er Norges og Nordens største smartbynettverk. Medlemmene er kommuner, stat, akademia, forskning, startups, næringsliv og organisasjoner. På Smartbydugnaden møtes alle for å skape smarte og bærekraftige samfunn. Det å bestemme hvordan vi skal skape morgendagens samfunn er for viktig til at én gruppe alene skal bestemme.

Smarte Byer Norge

– Norge og Nordens største nettverk
– 240 medlemmer
– 1600 følgere i Facebook-nettverket
– Arrangør av Smartbydugnaden
– Arrangør av Smartbydebatten under Arendalsuka 

Av Line Pedersen

Next article