Skip to main content
Home » Proptech og energieffektivisering » Smart energiprogram for næringseiendom
Sponset

Næringsbygg har gode muligheter til å redusere energikostnader ved å styre ventilasjon, oppvarming og kjøling etter variasjoner i kraftprisene, uten merkbar påvirkning på komforten.

Energiprogram

Entelios energiprogram blir tilpasset oppdragsgivers målsettinger, organisasjon og bygningsmasse. For eiendomssektoren fokuserer Entelios i hovedsak på to systemløsninger innenfor energi og smart effektstyring av kundens eiendomsportefølje:

Lastflytting

Den første er lastflytting, som handler om å endre energiforbruk i tidsbegrensede perioder, som respons på endringer i priser på energi og effekt. Dersom last flyttes fra timer hvor nettet har behov for det, er avkastningen skapt gjennom sparte energikostnader og/eller salg av fleksibilitet for å bedre kapasitetssituasjonen i nettet.

Effektstyring

Den andre er effektstyring, som er løsningen for eiendomseiere som ønsker å få kontroll på effektforbruk og totale energikostnader i sanntid. Entelios systemløsninger gir mulighet til å begrense effekttariffkostnaden av nettleien, ved å kontrollere strømbelastningen.

Entelios sine rådgivere og samarbeidspartnere utvikler tilpassede løsninger for reduksjon av bedrifters totale energikostnader, som kan være med å øke bedriftens konkurranseevne. Entelios gjør nødvendige vurderinger på hvilke tiltak og prosjekter som bør prioriteres, hva som er den beste rekkefølgen – både i porteføljer og på enkeltbygg.

Slik kan Entelios bidra til at bygget ditt får lavere energikostnader.

Styrer etter kraftpris og effektbehov

Næringsbygg har derfor gode muligheter til å styre ventilasjon, oppvarming og kjøling etter variasjoner i kraftpris og effektbehov, de timene gjennom året hvor det er behov for fleksibilitet i kraftsystemet. Det er også mulighet for å styre oppvarming av vann samt inneluft uten at det får en merkbar påvirkning på komforten. Dette resulterer i reduserte energikostnader, samtidig som bedriften kan også få betalt for å avstå fra å bruke energi i gitte perioder når kraftsystemet etterlyser det.

Entelios kompetanse og ressurser representerer et unikt fagområde innenfor markedets kraftsystemer, og ulike bærekraftige løsninger for effektiv energianvending. Som kunde i energiprogrammet vil Entelios legge til rette for et nært samarbeid for å oppnå reduksjon av totale energikostnader, redusert miljøpåvirkning og styrket konkurransekraft. 

Mattias Harrysson

Spesialist innen miljø og energitjenester i Entelios

Energiprogrammet består ofte av en rekke tjenester som både varierer i lengde og omfang, der vi tilbyr flere produkter og tjenester for bærekraftig energiforbruk, fornybar energiproduksjon, kostnadseffektiv energilagring og energistyring» sier Mattias Harrysson, Spesialist innen miljø og energitjenester i Entelios.

Slik kan Entelios bidra til at bygget ditt får lavere energikostnader.


Next article