Skip to main content
Home » Fremtidens by » Fremtidens byer krever smarte bygg
smart teknologi

Fremtidens byer krever smarte bygg

Smartly
Sponset av
Smartly logo
Guro Espeland og Gry Surdal Espeland i Jæder kan fornøyd konstatere at de 320 solcellene som skal brukes til å produsere bedriftens hamburgere i fabrikklokalene på Skurve er på plass på taket. Foto: Brand Studio
Smartly
Sponset av
Guro Espeland og Gry Surdal Espeland i Jæder kan fornøyd konstatere at de 320 solcellene som skal brukes til å produsere bedriftens hamburgere i fabrikklokalene på Skurve er på plass på taket. Foto: Brand Studio

Urbanisering har ført til at verdens byer vokser i både folketall og størrelse. Dermed har byene blitt stadig viktigere kraftsentra i samfunnsutviklingen. Det har imidlertid også andre konsekvenser, ved at arealer settes under press og at store deler av energiforbruk og klimagassutslipp foregår nettopp i byene.

For å løse fremtidens utfordringer knyttet til energiforbruk, bærekraft og klima i verdens byer må vi tenke smart. Nettopp det er Smartly og Lyse-konsernet opptatt av. Vi jobber med en bred vifte av energiløsninger som skal bidra til å gjøre byggene i fremtidens byer smartere, grønnere og bidra til bærekraftig utvikling.

Innovativ bruk av elbil-batterier

Smartly er involvert i EU-prosjektet Invade, og jobber med bærekraftig teknologi som gjør at energien i et elbilbatteri kan brukes til mer enn bare å drive biler. Det vil si teknologi som tillater energien å «flyte» to veier. Energien vil både gå fra strømnettet til bilen for å lade, og fra bilen til boligen for å forsyne den med strøm. Dette kalles for vehicle to home (V2H).

Andre konsepter i Invade er Vehicle to Building (V2B) og Vehicle to Grid (V2G), der førstnevnte kan bidra til å flate ut effekttopper i næringsbygg. Sistnevnte kan understøtte strømnettet i krevende perioder, selv om strømmen ikke nødvendigvis mates helt ut på grid (strømnettet).

Invade ser i tillegg på bruk av elbilbatterier som lagringsmedier utenfor bilen. Det vil si at de monteres i et bygg og brukes som lagringsmedium for energi, slik at den kan brukes når strømprisen er høy, når det er lite kapasitet i nettet eller ved strømutfall. Brukte elbil-batterier egner seg faktisk veldig godt for dette formålet, så på den måten tilbyr også Smartly en løsning på utfordringen med videre bruk av elbil-batterier.

Takket være ny teknologi kan John Thysse og Jærhagen alltid tilby kundene sine hundre prosent fornybar og egenprodusert strøm. Foto: Brand Studio

Teknologien rulles ut

Sameiet Solvang i Stavanger er et av de første prosjektene i Norge for denne typen teknologi. Her har de solceller på taket og tre kraftige elbilbatterier i kjelleren. Energien som lagres i batteriene brukes blant annet til lading av elbiler, og for å ta unna strømtopper. Samme løsning for energioptimalisering finner vi også i andre boligprosjekter, slik som for eksempel Bates prosjekt Goaleitet på Randaberg.

Næringslivet har også fått øynene opp for de nye mulighetene. Coop har også valgt solceller på taket og batterier for energilagring i kjøpesenteret Jærhagen. Dermed kan de tilby miljøvennlig, grønn elbillading til kundene. I tillegg brukes overskuddsenergi som supplement til Mega-butikken i bygget. I fremtiden vil de kanskje kunne levere energi til bygg og boliger i nærområdet fra samme løsning.

Effekt under kontroll

Et av de mest markante trekkene ved den norske debatten rundt energiforsyning og infrastruktur de seneste årene, handler om strømnettets manglende kapasitet til å holde tritt med vårt moderne forbruk. Med voldsomme effekttopper om morgenen og ettermiddagen risikerer vi å komme i en situasjon der vi ikke har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere alles forbruk.

For å løse utfordringen kan vi enten investere milliarder i å oppgradere infrastruktur, eller vi kan fordele forbruket jevnere ut over døgnet. En jevnere fordeling kommer imidlertid ikke av seg selv, så riset bak speilet ser ut til å bli såkalte effekttariffer. Det kan på mange måter sammenliknes med rushtidsavgifter i bomringen. Altså blir det dyrere å bruke strøm når mange gjør det samtidig.

Utfordringen kan også løses ved å bruke smart teknologi med fokus på bærekraft. Både boligselskaper og næringsvirksomheter kan bruke Smartlys innovative teknologi for å holde styring på effekten. Da vil det være mulig å se når effekten er på vei opp og automatisk sette inn tiltak for å redusere den, før kostnadene blir uforholdsmessig høye for de som bruker bygget. I tillegg er det mulig å sette en effektgrense, slik at man får kontroll over kostnadene igjen. Energikompetanse hos Smartly og kunstig intelligens gjør at disse løsningene er tilgjengelige allerede i dag.

Innovativ teknologi fra Smartly gir moderne energiløsninger med batteri i alle bygg, sier salgs- og markedssjef i Smartly, Ketil Granbakken. Foto: Brand Studio

Få bukt med sløsingen

I mange boligselskaper betaler beboerne for oppvarming og varmtvann etter en standardisert brøk, der forbruket av varme og varmtvann ikke har noe konsekvens for den månedlige regningen. I praksis betyr det at de som bruker lite subsidierer de som bruker mye, og at det egentlig ikke finnes incentiver til å redusere forbruket.

Det kan ordnes ved å installere moderne vann- og energimålere som holder kontroll på hver enkelt leilighets energiforbruk. Målerne kommuniserer med en egen sentral som samler inn data fra alle målerne kontinuerlig, og sender disse til Smartly. I Smartly kaller vi dette for energiservice.

Energiservice gir en reell motivasjon til å redusere energikostnader, og faktisk kan det totale forbruket reduseres fra 15-25 prosent som en følge av mindre sløsing. Det fører dessuten til mindre behov for regnskapsføring og administrasjon – det sparer boligselskapet penger på.

Teknologiens rolle i det grønne skiftet

Smarte bygg med teknologi som løser energiutfordringer gir fordeler for alle. Samfunnet og aktørene i bransjen kan spares for betydelige midler i infrastrukturinvesteringer. En nylig rapport fra NVE viser for eksempel at det vil koste elleve milliarder å ruste opp strømnettet dersom alle får en elbil og alle lader samtidig om ettermiddagen. Med teknologi som fordeler ladingen ut over døgnet, trenger vi faktisk ikke foreta disse investeringene.

Innovativ energiteknologi betyr også penger spart for forbrukerne og næringslivet, enten det dreier seg om å høste grønn energi fra solen, styring av effektforbruket, eller individuell fakturering av kostnadene i boligselskaper og næringsbygg. Med solceller, energilagring og innovativ bruk av energien i elbiler, vil også strømnettet avlastes i krevende perioder.

I sum blir det grønne skiftet både enklere og rimeligere å gjennomføre dersom vi gjør bruk av innovative energiløsninger i eksisterende bygg og for fremtidens byer. Det er ganske smart, det.

Av Smartly

Next article