Skip to main content
Home » Proptech og energieffektivisering » «Sløseriet i byggenæringen må ta slutt umiddelbart»
Sponset

Dette sier administrerende direktør Halvor Jensen hos teknologileverandøren NTI AS. Han mener at det å bruke kostbare ressurser til å produsere søppel på norske byggeplasser ikke bare er dumt, men direkte umoralsk.

Når utleie- og salgsverdien av et miljøvennlig bygg på toppen av det hele er langt høyere, finner Jensen det totalt uforståelig at næringen fortsetter å produsere enorme mengder unødvendig avfall.

– Å kjøpe mer materialer enn man strengt tatt har bruk for, sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt det, er en dårlig løsning. Både for bunnlinja og kloden. Som næring må vi derfor gå fra gjenvinning til å hindre at avfall oppstår, sier Jensen.

Halvor Jensen

Administrerende direktør, NTI AS

En versting som må ta grep

Ifølge tall fra SSB genererer byggenæringen en snau sjettedel av alt avfall i Norge. Avkapp fra tre, gips og rør, er blant de aller største bidragsyterne til søppelberget.

– Den eneste løsningen som i dag benyttes er gjenvinning, som krever tung transport i mange ledd. Transport som fører til at selv den mest effektive håndtering ender opp med et negativt bidrag i klimaregnskapet. I og med at alt avfall per definisjon er sløsing med ressurser må det derfor tenkes helt nytt, sier Jensen.

Testes i disse dager ut i praksis

Det var søppel i form av 507 220 kilo kapp av trevirke og 371 300 kilo gips som gjorde det endelige utslaget da Betonmast Boligbyggelag fikk tilslaget på å bygge 187 leiligheter fordelt på 14 blokker på Landås. Det ble derfor tidlig bestemt at man skulle bevege seg mot en byggeprosess som ikke generer avfall. Basert på konseptet «Avfallsfrie Byggeplasser.»

– Vi i NTI har sammen med Betonmast Boligbyggelag og flere av deres underleverandører, lagt grunnlaget for verdens første, avfallsfrie stenderverk i en fasade på prosjektet i Landås. Avfallsfrie byggeplasser er med andre ord ikke lenger en utopi, sier Jensen.

Et allerede eksisterende grunnlag

De aller fleste nybygg av en viss størrelse prosjekteres i dag digitalt. Grunnlaget for å lykkes med Avfallsfrie byggeplasser har dermed de fleste allerede mellom hendene i form av sine små og store BIM-modeller. Kombinerer man disse med gode prosesser, tett samhandling, riktig planlegging og har leverandører som er villig til å tenke nytt, er det meste ifølge Jensen på plass.

– John R. Moen i BAdigital, NTI AS og nettverket BIM Verdi har sammen med aktører i næringen utviklet konseptet Avfallsfrie byggeplasser til å bli en metodikk som lar deg stykke opp og spise elefanten i små biter.  Er du lei av å dumpe tusenlappene i avfallscontaineren er det bare å ta kontakt. Vi gjennomfører gjerne en enkel analyse sammen med deg. Og med bakgrunn i analysen legge en plan for hvordan nettopp ditt selskap kan bli en pioner og gå fra å være en avfallsversting til å bli avfallsfri, avslutter Jensen. 

Avfallsfrie byggeplasser er

…en helt ny måte å tenke ressursbruk på.
…antagelig Norges største, enkeltsående miljøtiltak.
…et tankesett som vil gi globale ringvirkninger langt utover byggenæringen.
…en effektiv måte å digitalisere hele byggenæringen på.
…en mulig redningsplanke for å berge lønnsomhet, produktivitet og videre liv i en norsk byggenæring under stadig større press.
…et langt skritt mot en industrialisert, lønnsom og levedyktig norsk byggenæring.
…en naturlig og farbar vei til fremtidens sirkulærøkonomiske tankegang og praksis.

Lei av å dumpe tusenlappene i søppelcontaineren?  Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat og en, eventuell kjapp igangsettelse på telefon:
Halvor Jensen 920 87 760.

Les mer om avfallsfri byggeplasser her.

Av: NTI

Next article