Skip to main content
Home » Proptech og energieffektivisering » Ta sikkerhet på alvor
Sponset

Norske næringsbygg er stort sett ganske bra når det kommer til brannvarsling- og nødlysanlegg, tilstanden begynner også å bli bedre i boligbygg. Men dette er et område hvor det er viktig at byggeier er føre var.

– De som eier og drifter byggene må ha kunnskap om hva som er installert, kjenne til regelverket og vite hva det innebærer å drifte og vedlikeholde systemene sine, sier Tom Løkken Møklegaard i Malux.

Tom Løkken Møklegaard

Technical sales, Malux

Malux prosjekterer sikkerhetsanlegg i nye bygg i tråd med gjeldene regler og foreslår også løsninger som er mer hensiktsmessige enn det som opprinnelig var beskrevet.

Malux leverer tekniske løsninger for en sikrere verden.

– Det er mange ting å ta hensyn til under prosjekteringen. Hvis du har en bygning med bruksarealer under bakken, er det like viktig at folk kan finne veien ut derfra, som fra andre steder i bygget. Vi ser også at man ikke alltid har tenkt på dette. Rom hvor mennesker kan befinne seg i forhold til en nødsituasjon som krever rømming, slike ting skal vi fange opp og foreslå løsninger selv om kraven ikke er der, fortsetter han.

Oppfølging og vedlikehold

Installasjonene må også gjøres riktig slik at anlegget forblir driftssikkert i mange år. Derfor er representantene til Malux ofte ute hos installatører og lærer dem hvordan utstyr skal installeres korrekt.

– Godt vedlikehold og jevnlig ettersyn er også viktig for at anleggene alltid skal fungere. Derfor tilbyr vi gode vedlikeholdsavtaler hvor vi sjekker hele anlegget. Da danner vi oss et bilde av hva som er status og avdekker hva som eventuelt bør utbedres.

Vi har også god dialog med byggeier slik at de får den informasjonen de trenger om systemene sine og om vedlikeholdet.

– Hvis det oppstår en hendelse, er det trygt for den som sitter igjen med ansvaret å vite at vedlikeholdet er gjennomført ifølge gjeldene krav på området, avslutter Tom Løkken Møklegaard.

Malux leverer tekniske løsninger for en sikrere verden. Les mer på malux.no

Av: Tom Backe, [email protected]

Next article