Skip to main content
Home » Eiendomsutvikling og forvaltning » Bygningsintegrert solenergi i fremtidens miljøbygg
Eiendomsutvikling og forvaltning

Bygningsintegrert solenergi i fremtidens miljøbygg

Brynseng Skole
Brynseng Skole
Brynseng Skole - Oslos første nær-nullenergiskole (nNEB). Foto: Undervisningsbygg

Stadig flere prosjekter viser at det er mulig å utvikle bærekraftige og miljøvennlige bygg med høy kvalitet. Mange av disse prosjektene har tatt i bruk solenergiteknologier, og det er forventet at solenergi vil bli en viktig bidragsyter for å oppnå fremtidige mål for byggsektoren, som nullenergihus og plusshus.

Når vi snakker om solenergiteknologier, så skiller vi mellom solceller (PV – photovoltaics) og solfangere. Solceller omdanner solstråler til strøm, mens solfangere omdanner solstråler til varme. Som oftest monteres solcelle- eller solfangerpanelene utenpå eksisterende bygningsmasse, men både solceller og solfangere kan integreres i bygningsfasaden eller taket, og slik erstatte andre bygningsmaterialer. Vi kaller dette bygningsintegrert solenergi. Bygningsintegrert solenergi har et stort uutløst potensial, og forventes å komme langt sterkere på banen i årene som kommer.

Hvorfor BIPV?

I en ny rapport, «Muligheter og utfordringer knyttet til BygningsIntegrerte solceller (BIPV) i Norge 2018», settes fokus på bygningsintegrert PV (BIPV). Det er flere grunner til at BIPV kan være et attraktivt valg. BIPV kan erstatte elementer av bygningskroppen og dermed gi besparelser i materialforbruk og arbeidskraft, i tillegg til å redusere strømkostnadene. Vi kan også få bygg med spennende og vakker arkitektur – det finnes nå mange flotte eksempler på hvordan BIPV definerer et bygg. Og ikke minst gir BIPV oss nok et verktøy vi kan ta i bruk for å nå de stadig strengere klimamålene vi ser i bygningssektoren.

BIPV er særlig relevant i Norge. Dette skyldes både lav sol som gjør spesielt sørvendte fasader til svært attraktive steder å plassere solcelleanlegg, forventede byggestandarder, samt en høy grad av elektrifisering i byggene i utgangspunktet.

Noen utfordringer

Bygningsintegrert solenergi er fortsatt et felt i rivende utvikling. Teknologiutviklingen gir lavere priser og høyere virkningsgrader og effekter, produktutvalget vokser, og økende erfaring med å ta BIPV i bruk i byggeprosjekter bidrar til å gjøre prosjektene mer effektive og billigere. Samtidig er det utfordringer.

En utfordring er at det har vært, og fortsatt er, stor variasjon i teknologivalg på solcellepanelsiden, og følgelig et stort sprik i pris. Heldigvis er det i dag flere leverandører som tilbyr paneler til svært konkurransedyktige priser sammenliknet med andre fasade- og takelementer.

BIPV-prosjekter kan også bli noe mer kompliserte enn «vanlige» solenergiprosjekter med standardpaneler. Dette gjelder ikke bare installasjonsprosessen, men også byggets driftsfase. I denne fasen vil man ha behov for vedlikehold med nødvendige demonteringer og utskiftninger av defekte paneler. I dag kan det være en del arbeid knyttet til å skifte ut et enkelt element som er montert i et større BIPV-system. Dette kan løses gjennom utvikling og bruk av lettere utskiftbare BIPV-elementer, eller nye måter å installere BIPV-panelene på.

Rapporten «Muligheter og utfordringer knyttet til BygningsIntegrerte solceller (BIPV) i Norge 2018» er et samarbeid mellom forskningssenteret FME SUSOLTECH, Norsk Solenergiforening, Solenergiklyngen og prosjektet BIPV Norway. Rapporten er tilgjengelig på aktørenes hjemmesider.

Av Norsk solenergiforening, Solenergiklyngen og FME SUSOLTECH.

Next article