Skip to main content
Home » Vekstområdet Akershus » Grønne energiløsninger i Akershus
Sponset

Når Akershus Energi Varme (AEV) produserer fjernvarme og kjøling gjenbruker de ressurser som ellers kunne gått tapt. De ønsker også å gjøre det enklere å ta grønne energivalg – nøkkelen er smarte systemer og å komme tidlig inn i planleggingen.

Lillestrøm og Lørenskog vokser i en enorm fart og veksten skal løses uten at klimaavtrykket øker.

 – En viktig del av løsningen er å utnytte de mange lokale ressursene rundt oss som kan gjenvinnes og brukes som energi til bygg. Et slikt eksempel er varmen i kloakken fra Lørenskog, Skedsmo og Rælingen der AEV lager både varme og kjøling til Lillestrøm basert på disse ressursene. Et annet eksempel er Snøporten, det nye innendørs skianlegget på Lørenskog. Der skal det produseres mye snø og kulde og da blir det også mye overskuddsvarme tilgjengelig som vi skal levere til oppvarming og tappevann i hele Lørenskogområdet. Alternativet er at slike fornybare ressurser går til spille, og det er jo rent tap for alle, forklarer Frank Sagvik som er daglig leder i Akershus Energi Varme.

Energiselskapet samarbeider også med Basefarm, et datasenter som er under utvikling. Her vil også overskuddsvarmen fra anlegget bli tatt vare på inn i fjernvarmesystemet. Som oss ønsker også Basefarm å finne grønne løsninger, og vi har en felles forståelse av hvordan samarbeid kan gi god og bærekraftig løsning til nytte for nye utbyggingsområder i Lørenskog og Lillestrøm, fortsetter han.

Et annet spennende prosjekt de jobber med er etablering av storskala hydrogenproduksjon. I dette prosjektet ser Akershus Energi Varme på muligheten for å benytte overskuddsvarmen fra hydrogenproduksjonen for å utvikle nok en grønn energiløsning for byen.

Energiselskapet har god erfaring med å bruke solenergi fra Norges største solenergianlegg i Lillestrøm, og har også en løsning for biogass fra ROAF’s deponianlegg på Skedsmo.

Grønn byggvarme

Skedsmo, Lørenskog, Sørumsand og Årnes er blant de stedene hvor Akershus Energi har bygd ut fjernvarmenett, og de ønsker ikke bare å tilby fjernvarme fra den dagen byggene står ferdig, men også i byggefasen. Fossilfrie byggeplasser er blitt et begrep og AEV leverer i dag energi til byggvarme på byggeplassene allerede mens byggene er under oppføring:

– Det er mange fordeler med dette, sier Ivan-Henrik Berg som er leder for marked og utvikling i Akershus Energi Varme.

– Vi leverer fjernvarme til nesten alle større nye bygg som er under oppføring i våre områder. Det er smart, for da kan utbyggere bruke den samme installasjonen til å varme opp bygget mens de bygger, som de skal benytte når bygget er ferdig. De vanligste alternativene har gjerne vært å bruke gass eller diesel som energi til byggvarme. Ved å bruke fjernvarme i stedet reduserer man klimagassutslippene, fjerner støy, og andre risikoer for utslipp til miljøet. Bruk av fjernvarme til byggvarme og tørk frigjør også el-kapasitet til anleggsmaskiner på byggeplass.

Helhetlige og oppdaterte løsninger

Det er stort engasjement for å drive frem grønne energiløsninger. I de største vekstområdene som Lillestrøm og Lørenskog planlegger man en utvikling med grønt perspektiv. For å skape grønne byer og tettsteder med gode sirkulære energiløsninger spiller Akershus Energi Varme på lag med by- og stedsutviklingen.

– Det er viktig at vi er en del av den byutviklingen som skjer i vårt område, derfor samarbeider vi både med kommuner og enkeltvirksomheter når nye områder skal utvikles. Da klarer vi å samordne infrastrukturen tidlig i prosjektene. Vi jobber også med å utvikle vår egen virksomhet slik at vi kan tilby en større bredde innen fornybare energiløsninger som solcelleanlegg ute hos kundene våre, og systemer for elbillading. Å se en større del av helheten når det kommer til energiløsninger blir stadig viktigere og vi skal fortsatt være en fremoverlent fornybaraktør med grønne, smarte og oppdaterte løsninger, sier Sagvik til slutt.

Av Tom Backe, [email protected]

Next article