Skip to main content
Home » Fremtidens by » Oslo Airport City blir Norges største næringspark
Byutvikling

Oslo Airport City blir Norges største næringspark

OAC
Sponset av
OAC logo
Den nye byen blir Norges største næringspark hvor utbyggerne vil legge forholdene til rette for nye næringer og en ny måte å jobbe på for minst 10 000 nye kompetansearbeidsplasser. Foto: Haptic/Nordic
OAC
Sponset av
Den nye byen blir Norges største næringspark hvor utbyggerne vil legge forholdene til rette for nye næringer og en ny måte å jobbe på for minst 10 000 nye kompetansearbeidsplasser. Foto: Haptic/Nordic

I umiddelbar nærhet til Gardermoen planlegges nå utbyggingen av det som kanskje blir Norges viktigste knutepunkt. En næringspark på mer enn én million kvadratmeter med ti tusen kompetansearbeidsplasser, kontorer, handel, rekreasjon, hotell og kongress.

– Oslo Airport City og Gardermoen er faktisk landets mest tilgjengelige knutepunkt. Om du setter deg på et tog, en buss eller kanskje i bilen og kjører i to timer, så når du rett i underkant av to millioner mennesker. Det tilsvarer 40 prosent av alle som bor her til lands, sier Thor Thoeneie, som er administrerende direktør for eier- og byutviklingsselskapet Oslo Airport City AS, som er ansvarlig for utbyggingen sammen med Vedal Utvikling.

Han påpeker også at det er mulig å nå ut til det europeiske markedet med mer enn 300 millioner mennesker hvis du tar en flyreise på bare to timer.

– Derfor blir Oslo Airport City ikke bare Norges aller viktigste knutepunkt, men også et nytt og viktig tyngdepunkt og en HUB for resten av Norden og Europa, fortsetter han.

1 000 000 kvadratmeter

Det er store dimensjoner over det som kanskje er Norges største byutviklingsprosjekt. I hele Gardermoen Næringspark på 5000 dekar kan det bygges rundt fire millioner kvadratmeter med blandet formål. Arealet som skal bygges ut av Oslo Airport City med en ny flyplassby er på 1100 dekar, og det er planlagt å bygge ut cirka én million kvadratmeter i dette området som ligger mellom Oslo Lufthavn og Jessheim, et område som opplever sterk vekst.

– Ullensaker kommune er en av de kommunene som vokser aller raskest i hele Norge, både med tanke på arbeidsplasser, men også når vi ser på innbyggertallene. Prognosene fremover predikerer også en betydelig vekst de neste 15 årene med en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 2,5 prosent. Vi snakker med andre ord om et svært attraktivt område hvor mulighetene nærmest er uendelige, forklarer Thoeneie.

Med Oslo Airport City vil ulike virksomheter og deres arbeidstakere ikke være like avhengige av å bo i Oslo-området for å være tett på næringslivet i den nye fremtidige bydelen Oslo Airport City. Oslo Airport City vil være tilgjengelig for alle, uansett hvor du bor.

Thor Thoeneie, administrerende direktør for eier- og byutviklingsselskapet Oslo Airport City AS. Foto: Ole Walter Jacobsen

10 000 kompetansearbeidsplasser

Den nye byen blir Norges største næringspark hvor utbyggerne vil legge forholdene til rette for nye næringer og en ny måte å jobbe på for minst 10 000 nye kompetansearbeidsplasser. Oslo Airport City har nylig inngått en langsiktig leieavtale om etablering av et nytt stort hotell og konferansesenter på den mest sentrale tomten i den nye bydelen.

– I samarbeid med Haut Nordic skal vi utvikle et nytt hotell med om lag tusen gjestesenger, møtesenter til fem hundre konferansedeltakere, egen takterrasse og velværesenter. Hotellet er planlagt å stå ferdig høsten 2022. Et hotellprosjekt som dette er helt avgjørende i etableringen av en urban flyplassby, og passer perfekt inn i vår masterplan om å legge til rette for tusenvis av nye arbeidsplasser. Haut Nordic har den rette innstillingen og kompetansen som skal til for å skape morgendagens hotell- og konferansekonsepter, og har flere nye innovative og miljøriktige løsninger i sitt servicetilbud. Hotellet vil bli det første ved flyplassen med fire stjerner, og blant annet være tilknyttet både sykkel- og bilpool, samt Airport Express, sier han.

– Vi inngikk også rett før årsskifte en samarbeidsavtale om etablering av Porsche Center Gardermoen med fokus på deres elbil-teknologi. Porsches nyeste og markedsledende teknologi kommer til markedet i form av elbilen Mission E – Porsche Taycan.

– Porsches første helelektriske bil vil komme på markedet allerede i 2019, og har møtt stor interesse. Elbilen med en rekkevidde på 480 kilometer per lading har støtte for hurtiglading på opptil 350 kW, noe som skal være nok til å lade batteriet til 80 prosent på bare 15 minutter. En del av Oslo Airport City kan bli en destinasjon for innovasjon og ny el-teknologi, som også er på full fart inn i flyindustrien. Dette kan være starten på et innovasjonscluster på Gardermoen rettet mot el-teknologi, sier en begeistret Thoeneie.

Sammen med andre servicetilbud i Oslo Airport City, vil hotellet og konferansesenteret bli svært attraktivt for folk på jobbreise, for konferanser og messer, samt for etablering av nye arbeidsplasser i næringsparken. Det vil også tiltrekke seg flere internasjonale aktører, og blir dermed et sterkt alternativ både til Kastrup og Arlanda. Derfor planlegges det også for kontor, handel, publikumsattraksjoner og kongress på nabotomtene til hotellet.

Et bærekraftig prosjekt

Utvikling av Norges, og kanskje Nordens, mest tilgjengelige kommunikasjonsknutepunkt er i seg selv bærekraftig.

– Samtidig har vi utarbeidet en langsiktig, robust og troverdig masterplan i samarbeid med Haptic og Nordic arkitekter, hvor vi planlegger utviklingen og utbyggingen i overensstemmelse med en rekke strategier for bærekraft. Vi fokuserer blant annet på kollektivløsninger, selvkjørende biler og busser, nye og fornybare energikilder, og ikke minst fleksibilitet, slik at byggene enklest mulig kan transformeres til alternativ bruk i fremtiden. Å planlegge og «bygge inn» fleksibilitet er meget bærekraftig, men dessverre noe mange glemmer eller utelater siden det representerer en initiell kostnad som ikke kommer til nytte før mange år etter ferdigstillelse. For oss er langsiktighet en del av strategien, og derfor er det også avgjørende å samarbeide med leietakere og brukere som deler våre miljøambisjoner, understreker Thoeneie.

OAC

■ Oslo Airport City AS er en by- og stedsutvikler som skal bygge en ny og bedre by beliggende mellom Oslo Lufthavn Gardermoen/OSL og Jessheim.

■ Selskapet ble etablert i 2016.

■ Selskapet eier 1100 dekar og planlegger utvikling og utbygging av en helt ny bydel med cirka 1 000 000 kvadratmeter næringsareal hvor det blir plass til rundt 10 000 arbeidsplasser, hotell, handel og diverse kultur og rekreasjonstilbud.

■ Selskapets visjon springer ut fra Norges og Osloregionens vedtak om knutepunktutvikling av levende byer beliggende rundt Oslo med god kollektivdekning.

■ Selskapet ledes av administrerende direktør Thor Thoeneie og en arbeidsgruppe som består av Paul Lødøen, Peter Groth og Anders Vedal.

■ Tilrettelagt av Clarksons Platou Real Estate og medeier Vedal, som bistår administrasjonen i hele verdikjeden fra idé og konsept til levering av nøkkelferdige prosjekter.

Vedal

■ Vedal står for utviklingen av Oslo Airport City og vil gjennomføre selskapets utbyggingsprosjekter.

■ Selskapet ble etablert i 1986 og har 160 ansatte.

■ Vedal er organisert i de tre operative selskapene; Vedal Utvikling som arbeider med utvikling av eiendommer, Vedal Prosjekt med kjernekompetanse på prosjekt- og byggeledelse, samt Vedal Entreprenør som er spesialister på samarbeidsentrepriser.

■ Selskapet har stått for planlegging og gjennomføring av Barcode, store deler av Bispevika, samt flere øvrige omfattende byutviklingsprosjekter.

Av Tom Backe

Next article