Skip to main content
Home » Fremtidens by » Sparer energikostnader og miljøet med smart veibelysning
Sponset

Selskapene Multilux og Lillebakk har gått sammen om å utvikle en styringsplattform som kan styre mange typer infrastruktur. Løsningen kan blant annet brukes for å gjøre veibelysningen smartere.

Enkelt forklart blir armaturene i lysmastene utstyrt med sensorer og en kommunikasjonsløsning, slik at hver enkelt armatur både kan fjernstyres og sende alarmer.

– Dette gir en rekke muligheter, for eksempel kan sensoren registrere bevegelse og dimme opp lyset til ønsket styrke når det kommer en bil, og dimme det ned igjen når bilen har kjørt. Sensorene kommuniserer også med hverandre slik at informasjonen om bevegelse kan sendes til neste lyktestolpe, slik at lyset her er dimmet opp når bilen kommer. Sensorene kan også benyttes til andre ting, for eksempel til å gjøre trafikktellinger, forklarer Ole-Magnus Grønvold. Han er prosjektleder i Multilux og ansvarlig for CitySight som løsningen heter.

Foto: Multilux

Melder fra om feil

Det er ikke bare energikostnader man kan spare ved å benytte CitySight. Det er også mye å hente på drifts- og vedlikeholdssiden. Armatursensorene har såkalte «tiltsensorer» som merker rystelser eller at de kommer ut av vater. Så hvis en lyktestolpe blir påkjørt og kommer ut av stilling, blir det registrert, og da sender systemet en alarm om at noe er feil, og hvor feilen er.

– Dette forenkler vedlikeholdet, siden entreprenørene ikke lenger trenger å reise rundt for å besiktige anlegget, men får beskjeder hvis noe er feil, legger Grønvold til.

Armaturene kommuniserer via et mesh-nettverk som sender informasjon fra sensor til sensor frem til en gateway. Her sendes informasjonen videre til skyen via 4G før dataene prosesseres, og presenteres på en pc eller via en app på telefonen.

– Poenget er at systemet settes opp med ønsket funksjonalitet. Deretter fungerer det uten ettersyn, men skulle noe oppstå vil systemet selv gi beskjed om det via alarmer, avslutter Grønvold.

Av Tom Backe

Next article