Skip to main content
Home » Proptech og energieffektivisering » Lønnsom digitalisering fra prosjektering og bygging til drift
bim

Lønnsom digitalisering fra prosjektering og bygging til drift

Illustrasjon: Utbyggingen av NMBU.

– Digitale tvillinger har et enormt uutnyttet potensiale ved å ta den med fra prosjektering og bygging til driftsfasen. Norsk Eiendom vil fjerne barrierene ved å gi byggherrene bestillerkompetanse, og sette en bransjestandard, sier administrerende direktør Tone Tellevik Dahl.

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er en 3D-visualisering av bygget, også kalt digital tvilling. Den inneholder data om alle bestanddeler i bygget, og gir verdifull informasjon for dem som skal bygge eller drifte bygget.

– Mange investerer i BIM når bygg prosjekteres og bygges, men så mister den gjerne verdi når bygget skal i driftsfasen, selv om modellen inneholder relevant data. Det skyldes gjerne manglende bestillerkompetanse, påpeker Tellevik Dahl.

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør, Norsk Eiendom

I den daglige driften bruker mange byggeiere fortsatt klipp og lim i titalls regneark og har datasystemer som ikke snakker sammen. For å utvikle bransjen videre lanserte bransjeforeningen Norsk Eiendom i år en veileder for digital eiendomsledelse, “Bestillerkompetanse BIM”.

– Med denne veilederen ønsker vi å hjelpe byggherrene med å bestille riktig, slik at BIM-modellen har en verdi gjennom byggets livsløp. BIM som kan brukes under drift kan erstatte manuelt arbeid og hindre menneskelig feil, understreker Norsk Eiendom-sjefen.

Hun viser til et eksempel med en ødelagt ventilasjon fra deres medlemsbedrift, Entra, som også bidro til utarbeidelsen av veilederen. I stedet for å sende en person til bygget og sjekke ventilasjonen i de ulike etasjene manuelt, slik man ellers ville gjort, kunne de med BIM-modellen raskt finne nøyaktig hva og hvor problemet lå og løse det.

Bruk bestillermakten

Streng lisensiering, behov for spesialkompetanse hos bruker og data som ikke er standardisert (og dermed ubrukelig for en som skal drifte et bygg), er eksempler på hindre i overgangen fra prosjektering og bygging til driftsfasen.

– Byggeier mister dermed oversikt over alle byggets bestanddeler, og muligheten til å gjøre mer rasjonelle valg for vedlikehold, bærekraft, energiforbruk med videre, sier Tellevik Dahl.

Veilederen gir råd om hva en byggeier må etterspørre i en BIM-modell, for at den også skal ha verdi i byggets driftsfase. Hun mener at byggeierne blant annet må bruke bestillermakten og kreve åpne dataformater av leverandørene, for å skape et digitalt skifte.

– Utover økt lønnsomhet for medlemsbedriftene våre, ønsker vi at veilederen skal bidra til å skape en forventning blant leverandørene, påpeker Norsk Eiendom-sjefen.

Bærekraftig BIM

– Norsk Eiendom er også en pådriver for at bransjen skal bli mer miljøvennlig. Bruk av BIM i drift vil kunne gi fart i den omstillingen, sier Tellevik Dahl.

Hun peker på potensiale for energieffektivisering og muliggjøring av kraftkjøp når det er minst belastning på strømnettet, i tillegg til mer behovsstyring.

– Klimaanlegget kan for eksempel dempes når det ikke er folk i enkelte deler av bygget eller på bestemte tidspunkt av døgnet, sier hun.

I dag er både manglende kunnskap om hva som finnes i byggene våre og i hvilken stand de ulike materialene er i, to betydelige hindre for å lykkes med sirkulær økonomi i eiendomsbransjen.

– Om alt som brukes i byggene legges inn i den digitale tvillingen allerede i prosjekteringsfasen, vil byggene kunne bli «materialbanker» med søkbart innhold, som byggherren kan selge videre når bygget en dag skal rehabiliteres eller demonteres. Det gir en vinn-vinn-situasjon for både byggherrene og klimaet, sier Tellevik Dahl.

Tekst: Naomi Ichihara Røkkum

Next article