Home » Fremtidens by » De fleste vannskader oppstår innendørs, men det er likevel god grunn til å bekymre seg for høstregnet
Fremtidens by

De fleste vannskader oppstår innendørs, men det er likevel god grunn til å bekymre seg for høstregnet

Foto: Shutterstock

Vannskader koster nordmenn flere millioner kroner hvert år, og trenden er stigende. 

SINTEF konstaterer at de fleste vannskader oppstår innendørs, som regel i form av rørlekkasjer. De har vært en dobling av skadetallene de siste 25 årene. I 1947 var vannskader ansvarlig for lekkasjer til en sum av 490 milliarder kroner, omregnet til 2020-tall, og i 2020 var tilsvarende sum blitt hele 4,6 milliarder. Men selv om flesteparten av skadene forekommer innendørs, er fortsatt 30 % forårsaket av vannintregning utenfra. Også innen denne kategorien er trenden stigende.

Vannskader kan være så mangt

Vannskader kan oppstå på mange ulike måter, men det er greit å påpeke at skader som oppstår på grunn av vanninntregning, for eksempel på grunn av tungt regnfall om sommeren, teknisk sett betegnes som klimaskader, selv om de i stor grad omtales som vannskader. Skade forårsaket av værfenomener som storm og flom betegnes på sin side som naturskader. Vannskader, i tradisjonell forstand, skyldes ofte feilmonterte rør, utgått levetid og frostsprengte rør. Denne typen vannlekkasje fra vann og avløpsrør står for ca. 70 % av alle vannskader. Klimatiske årsaker står som sagt for 30 %.

Vannskader, klimaskader og naturskader øker alle i omfang. Mye nedbør som konsekvens av klimaendringer er noe som vil bli stadig vanligere i fremtiden. Ifølge Finans Norges oversikt over vannskadestatistikk, VASK, forekom det i 2020 13 795 vannskader i private bygg som konsekvens av ytre påvirkninger. Dette tilsvarte et erstatningsbeløp på 479,9 millioner kroner. Selv om dette er kun 30 % av alle vannskader, er det unektelig en betydelig sum.

Hvordan forebygge vannskader og klimaskader

Det er flere steg du kan ta for å beskytte mot innvendige vannlekkasjer. SINTEF anbefaler at du gjør følgende:

  • Rens sluket årlig
  • Monter lekkasjestopper
  • Steng hovedkranen før du reiser på ferie

Hva angår vannskader som følge av vanninntregning, gjelder det å ivareta husets skjold mot vind og vær – taket og fasaden. Ikke bare burde du sjekke at kledningen og taket er i god stand hvert år med en rask sjekk, men du burde også huske å vaske fasaden jevnlig. Husk også å fjerne løv og annet fra takrennen, og pass på at avløp og kummer ikke er tildekket. Glem heller ikke å lukke dører og vinduer når det regner veldig, særlig i kjelleren hvor fukt både er lett å glemme og mer skadelig. 

Neste artikkel