Skip to main content
Home » Fremtidens by » Riveforbud i 2020?
Fremtidens by

Riveforbud i 2020?

Bygning bak trær
Bygning bak trær
Foto: Unsplash
avatar

Katharina Th. Bramslev

Daglig leder, Grønn byggallianse

Dette kan bli nødvendig for å nå mål om full utnyttelse av materialressursene og kraftige klimakutt. EU krever at vi materialgjenvinner 70 prosent av alt bygningsavfall innen 2020. Norge må også følge dette som EØS-land, og vi ligger langt etter. 

EU-kravet kommer som følge av et akutt behov for å ta bedre vare på materialressursene våre. Ressursene er begrenset og skal holde til en stor befolkningsvekst, og en svært rask utbygging av verdens byer.

De fleste av våre eksisterende bygninger ble ikke planlagt for materialgjenvinning. Vi har heller ikke etablert gode systemer for å ombruke eller materialgjenvinne bygningsmaterialer i nevneverdig omfang. Inntil dette er på plass, kan en konsekvens være riverestriksjoner for å tvinge frem endring.

Behov for endring

Byggenæringen har gått fra å deponere byggeavfall fra over 80 prosent til 11 prosent i løpet av en tiårsperiode – det er bra. Men det aller meste vi sorterer går til energigjenvinning og ikke til materialgjenvinning. Over 90 prosent av treavfallet forbrennes. Dette er selvsagt bedre enn å deponere, men bidrar ikke til at materialressurser bevarer sin økonomiske og funksjonelle verdi.

I tillegg til utfordringen med materialgjenvinning, vet vi at riving og nybygg gir langt større CO2-utslipp enn rehabilitering av et eksisterende bygg. Det slippes ut mye CO2 ved produksjon og transport av nye materialer, selve rive- og byggearbeidene, og fra borttransportering av gamle materialer. Ved å fortsette som før, når vi neppe våre nasjonale mål om karbonnøytralitet.

Det kan være at politikerne ikke tør å vedta et riveforbud. Men byggeiere som ønsker å bidra til at vi når våre miljømål, bør absolutt tenke seg om før de river. Statsbyggsjefen, Harald V. Nikolaisen, har allerede vært ute med flere artikler om at vi ikke kan bygge oss til Paris-avtalen. Han sikter til behovet for å ta vare på det vi har.

Tenk deg om før du river

Når byggeiere ønsker å rive, har det selvsagt sammensatte årsaker, noen bedre begrunnet enn andre. Lav takhøyde kan for eksempel avhjelpes ved å fjerne nedsenkede himlinger og bytte ut kanalføringer med fortrengningsventilasjon, slik vi har gjort i våre lokaler i Greenhouse. Dårlig dagslys kan avhjelpes med å skjære ut større og flere åpninger, slik Storebrand gjorde på Lysaker Park. Lite egnede planløsninger kan avhjelpes med flytting av vegger og nytenkning rundt faktiske behov. Vår veileder «Tenk deg om før du river» som kommer i løpet av året, skal gi praktiske råd til byggeiere, slik at de ser alternativer og tenker seg om før en rivebeslutning.

Jeg sier ikke at dette er enkelt, ei heller nødvendigvis det mest kostnadseffektive. Men de byggeiere, rådgivere og arkitekter som ser muligheter der andre ser hindringer, og som søker kreative løsninger, vil kunne skape gode bærekraftige løsninger. Og de som framover planlegger for demontering, ombruk og gjenvinning, sparer både tid og kostnader når behovet for endring melder seg i framtiden.

Av Katharina Th. Bramslev, Daglig leder, Grønn Byggallianse

Next article