Skip to main content
Home » Fremtidens by » Forestillingen om en bærekraftig fremtidsby
bærekraft

Forestillingen om en bærekraftig fremtidsby

Foto: Unsplash

Hvordan vil fremtidens idealby se ut hvis vi når våre bærekraftsmål? Fremtidens idealby er levende, tilrettelagt for helse og trivsel, klimanøytral og sirkulær. Vi lever i sunne bygg som er funksjonelle og fleksible. Byggematerialene er klimanøytrale og uten miljøgifter, og alle ressurser gjenbrukes.

Slik oppsummerer bygg- og eiendomssektoren en visjonær virkelighet i 2050 i «Eiendomssektorens veikart mot 2050». «We shape our buildings and afterwards our buildings shape us», skal Winston Churchill ha sagt. Vi kan legge til  «…..and our future», for bygg- og eiendomssektoren er avgjørende for at vi skal kunne skape bærekraftige byer og dermed en bærekraftig fremtid. 

Hvordan vil en bærekraftig fremtidsby se ut? I fremtidens klimanøytrale Norge er byggene våre energieffektive og forsynes med utslippsfri energi. Solceller, solpaneler og varmepumper i og på byggene bidrar til å øke tilfanget av ren energi og jevne ut effekttopper, og byggene bytter energi med hverandre etter behov. All ny bebyggelse er samlet nær trafikknutepunkt, slik at det er enkelt å reise kollektivt eller dele kjøretøy og sykler.

Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse. Foto: Inge Trondsen

En rekke tiltak

Bygningsmaterialer som i dag står for brorparten av byggsektorens klimagassutslipp og en enorm sløsing av ressurser, vil i 2050 produseres og transporteres uten klimagassutslipp. Der vi ikke bruker fornybare ressurser som tre, hamp og sopp, produseres byggevarene av resirkulerte ressurser.

I fremtidens sirkulære byer tar vi godt vare på byggene våre. Eldre bygg energieffektiviseres med varsomhet og hvis noe skal bygges om, tar vi vare på materialene som skal skiftes til ombruk eller materialgjenvinning. Byggene som er bygget etter 2020 kan lett bygges om til andre funksjoner ved behov – som med Lego. Og leietakere vil ikke finne på å kreve at bygningsdeler eller inventar i god stand skal skiftes ut og kastes.

Takene brukes til frodige hager som både samler regnvann, gir næring til insekter og er hyggelige møteplasser. Vi har erkjent den helsemessige betydningen av å ha noe grønt rundt oss, så trær, parker og grønnlunger har fått høy prioritet også i byen. 

Tilrettelegger

Fremtidens by kan virke fjern, men i Grønn Byggallianse ser vi at mange dyktige endringsagenter er i gang med omstillingen. De så langt 50 byggeierne som har tilsluttet seg veikartet, har allerede forpliktet seg til å velge bygningsprodukter med lave klimagassutslipp, lage planer for ombruk av materialer og utnytte takflater til solceller eller grøntareal, samt mange andre tiltak på vei til fremtidsbyen. Og mange krefter jobber for at flere skal henge seg på. Ikke minst premierer nå flere private og offentlige banker byggeiere som tilpasser seg fremtiden.

Vi i Grønn Byggallianse fortsetter også å legge til rette for at våre medlemmer kan lede bygg- og eiendomssektoren mot utslippsfrie, sirkulære, inkluderende og helsebringende byer. Kort sagt – til byer der bærekraft er en selvfølge.

Av Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse

Next article