Skip to main content
Home » Vekstområdet Akershus » Rom for nyskapning i Lillestrøm
Lillestrøm

Rom for nyskapning i Lillestrøm

Folk diskuterer i møte
Folk diskuterer i møte
Fellesskap i sentrum Senteret fungerer som et «Business Center» for gründere og oppstarts-bedrifter, der kompetansebygging og delingskultur står sentralt. Foto: Getty Images

Like ved Torvet finner man «Business Lillestrøm», arbeidsplassen for mange nyetablerte gründere i byen.

– Vi trengte et gründersenter! Skal man «by», finnes det et stort behov for et slikt tilbud, forteller Anita Orlund, Adm. dir i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Senteret fungerer som et «Business Center» for gründere og oppstartbedrifter, der kompetansebygging og delingskultur står sentralt.

– Vi mener at noen av de viktigste faktorene for suksess i startfasen av et selskap er kunnskap og nettverk. Gjennom å leie ut kontorplass i senteret, ønsker vi å legge til rette for at flest mulig i samme situasjon skal få tilgang på dette. Vi jobber også for at våre medlemmer får gode betingelser og priser på tjenestene de har bruk for.

Mer enn bare plass

Business Lillestrøm tilbyr også en rekke arrangementer for leietakerne.

– Vår erfaring er at de fleste nyetablerte kan dra nytte av råd og hjelp, både i sammenheng med spesifikk kunnskap knyttet til sitt felt, og generelt om drift av en virksomhet. Vi har derfor et samarbeid med etableringstjenesten i Akershus – her tilbyr vi kurs, seminarer og oppfølging av enkeltbedrifter.

Hun forteller følelsen av et fellesskap er viktig for å kunne dele ideer og erfaringer.

– Det er mange gründere som savner et miljø, og blir jobbende alene på kjøkkenbenken. Da går man glipp av mange muligheter som man ikke engang var klar over at fantes.

En tilrettelegger

Hun forteller at 47 selskaper har leid kontorplass siden oppstart, og at 80 prosent av disse forblir i regionen etterpå.

– Det er gledelig at mange som velger å flytte ut trenger mer plass grunnet vekst. Jo flere gründere som lykkes, jo bedre er det for byen.

– For å være attraktiv i fremtiden må man kunne tilby spennende arbeidsplasser, og en viktig del av dette er verdiskapere som blir her bidrar til vekst. Man kan ikke forvente at dette skal skje av seg selv, vi må investere for fremtiden.  

To gründere om Business Lillestrøm:

Ine Foss, ‎innehaver og daglig leder i «Foss Consulting». Foto: Foss Consulting

– Det mest verdifulle for meg er delingstanken som står sentralt i Business Lillestrøm. Ingen er like gode på alt, og gjennom allianser kan vi utnytteulik kompetanse og bidra til verdiskapning. Jeg samarbeider nå med flere andre selskaper, hvor vi jobber sammen om kunder og prosjekter innenfor forretningsutvikling, endringsprosesser og organisasjonsutvikling. 

– Det er en styrke å være en del av et miljø med mange fra forskjellige fagområder, ulik bakgrunn og type virksomhet. Det er stor grad av samhandling på tvers av oss som jobber her. Vi får både ny kunnskap og et utvidet nettverk. 

Hun mener gründersenteret er sentralt for å motivere flere til å starte sin egen bedrift.

– Det er kjempeviktig at vi har en kultur for nyskapning og innovasjon i Lillestrøm. Byen har tidligere fokusert mye på handel og servicenæringen, det er viktig at vi også etablerer et miljø som legger til rette for verdiskapning og entreprenørskap i flere sektorer for å bevare og tiltrekke oss attraktiv kompetanse i regionen.

Alvi Mudasar, gründer av selskapet «Taltentbasen». Foto Kunnskapsbyen Lillestrøm

– Det å være en del av et felleskap har mye og si når du skal drive et lite firma. Jeg falt for lokalene i Business Lillestrøm fordi de har en god miks av bedrifter, ligger sentralt til og ikke minst fordi man kan utveksle erfaringer og få innspill på det arbeidet man gjør. Det å komme vekk fra hjemmekontoret var også digg!

Han trekker frem senteret som en helhetlig løsning for nyetablerte.

– Det er et godt alternativ, til en rimelig penge. Man føler at man jobber med sitt eget i en større bedrift. De har tilbud på det faglige når det gjelder gründerskap, som er gratis – slik at man lærer om hvordan forme egen arbeidsplass! For meg har det vært veldig positivt å være en del av, og jeg anbefaler senteret som «stedet å være» om man skal etablere seg!

Av Bård Backer-Owe, [email protected]

Next article