Skip to main content
Home » Vekstområdet Akershus » Ny næringsstrategi for et mer variert arbeidsmarked
Romerike

Ny næringsstrategi for et mer variert arbeidsmarked

Foto: Getty Images

Nedre Romerike har flere utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljøer, samt et flott naturlandskap mellom Oslo og Gardermoen. Nå ønsker Samarbeidsrådet Nedre Romerike å utnytte disse forholdene for å skape et mer variert arbeidsmarked i regionen.

– Vi er en region i sterk vekst, kanskje en av de sterkeste vekstområdene i hele landet. Samtidig har vi både urbane kvaliteter og store områder som egner seg for nyetableringer, sier Ragnhild Bergheim, styreleder i Samarbeidsrådet Nedre Romerike (SNR) og ordfører i Lørenskog.

Kunnskapsbasert næringsutvikling

Stor befolkningsvekst har skapt et økende behov for et mer variert næringsliv. Ett av områdene prosjektet har studert er kunnskapsbasert næringsutvikling.

– Vi vet også at regionen har et stort potensiale i forbindelse med forskningsmiljøene på Kjeller og Akershus universitetssykehus. I dette prosjektet ønsker vi blant annet å se på kunnskapsbasert næringsutvikling. Foreløpig har vi kartlagt styrker, svakheter og ressurser i regionen. En av utfordringene er å skape ny næring både i byområdene og i bygdene, sier hun.

Bred medvirkning

Prosjektet er basert på bred medvirkning og ønsker å posisjonere regionen for et konkurransedyktig og innovativ næringsliv.

– Vi har basert prosjektet på bred medvirkning og har representanter fra alle deler av regionen, inkludert toppledere fra næringslivet. Vi har hatt mellom 70 og 80 aktører i prosjektet hvor omtrent halvparten har bakgrunn fra næringslivet, sier Andreas Bjørnnes, plan- og næringssjef Skedsmo kommune.

Prosjektet ønsker å ta vare på befolkningen gjennom å gjøre regionen til et mer attraktivt bosted, både med tanke på arbeidsmarked og familieliv.

– Vi har rom for både videreutvikling av eksisterende næringsliv, men også oppfølging av grundere og nyetableringer. Vi mener å ha spesielle forutsetninger innen grønn sektor, smarte byer, helseteknologi, reiseliv og landbruk, sier han.

Det grønne skiftet

Det ligger store muligheter for å konkretisere det grønne skiftet i regionen.

– Vi trenger bedre utnyttelse av skogens ressurser for trehus, biomasse og for å erstatte karbonbaserte produkter. Vi har også interessante muligheter for fornybar energi i kjellermiljøet, sier Trygve Tamburstuen, næringslivsleder og tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet.

– I tillegg ser vi på naturbasert reiseliv med utgangspunkt i et uberørt naturlandskap med det største artsmangfoldet i Nord-Europa. Vi prøver å gjøre Aurskog Høland, og Haldenvassdraget, til et nasjonalt laboratorium for det grønne skiftet. For å bygge kompetanse etablerer vi nå et nytt høgskolestudium om grønt entreprenørskap på Bjørkelangen, sier han.

– Kompetanse på alle nivåer og de nye utdanningstilbudene i regi av Høgskolestiftelsen for innovasjon og entreprenørskap på Bjørkelangen og Eidsverket er viktige grep i desentraliseringen av utdanningstilbudet, sier Tamburstuen.

Behov for synliggjøring

Prosjektet har lagt stor vekt på å involvere ulike aktører i næringslivet.

– Det er generelt for lite samspill mellom kommunene i forhold til næringsutvikling, stimuleringsordninger, markedsføring og møteplasser for næringslivet over kommunegrensene, sier Espen Westgaard, daglig leder i Datek Wireless AS.

Regionen har flere spennende bedrifter, men har utfordringer med å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft.

– Vi må også jobbe mer med synliggjøringen av regionen både for private og næringslivet. For oss skaper dette utfordringer i forhold til rekruttering fra andre regioner. Vi jobber i dag aktivt sammen med andre bedrifter for å synliggjøre regionen i forhold til digital kompetanse og vårt eget kjerneområde rundt tingenes internett (IoT), sier han.

– For oss som teknologibedrift ser vi et potensiale i teknologimiljøet som finnes på Kjeller og Lillestrøm. I kombinasjon med plasseringen mellom Oslo og Gardermoen burde regionen bli mer attraktiv i årene som kommer. Spesielt om forholdene legges til rette for kunnskapsbasert næring, sier Westgaard.

– Jeg håper strategiarbeidet overføres til praktiske og gode tiltak for regionen. Forutsetningene er til stede med engasjerte rådmenn og kunnskapsrike næringssjefer som jobber aktivt i prosjektet, sier han.

Av Ole Peter Galaasen, [email protected]

Next article