Skip to main content
Home » Vekstområdet Akershus » Tar grep om helheten på Lørenskog stasjonsområde
Byutvikling

Tar grep om helheten på Lørenskog stasjonsområde

Illustrasjon av hvordan Lørenskog stasjonsområde vil se ut
Illustrasjon av hvordan Lørenskog stasjonsområde vil se ut
Banegaten består av to sammenhengende byrom langs jernbanen. Her er tanken at førsteetasjene skal åpnes opp slik at det blir aktivitet i gaten langs jernbanen hele dagen og uavhengig av årstid. Foto: MDH Arkitekter

Lørenskog stasjonsområde skal forsterkes som kollektivknutepunkt og videreutvikles som et attraktivt lokalsenter. Nå foreligger de overordnede planforslagene.

– Mens byer og tettsteder gjerne har funksjoner som kulturhus og jernbanestasjon liggende i et definert sentrum, ligger stasjonsområdet i Lørenskog et stykke utenfor sentrum. Hele utviklingen av Lørenskog er avhengig av de to transportaksene som er jernbanen i nord og riksvei 159 i sør. Langs disse har vi definert fem ulike utviklingsområder, ett av dem er Lørenskog stasjonsområde, sier Dinko Midzic som er arealplanlegger i Lørenskog kommune.

avatar

Dinko Midzic

Arealplanlegger, Lørenskog kommune

Foto: Privat

I Lørenskog ønsket de å utarbeide et visjonsdokument med tydelige overordnede råd og retningslinjer for utvikling av Lørenskog stasjonsområde og engasjerte tre arkitektkontorer til et parallelloppdrag. Forslagene fra arkitektene forelå før jul og ble politisk behandlet i mars etter at en evalueringskomité hadde sammenfattet dem.

Tre hovedgrep

Det er særlig tre hovedgrep i planen som er ekstra viktig. Det ene er å knytte stasjonsområdet bedre sammen med Lørenskog sentrum. Derfor har man i planen sett nærmere på det de kaller Banegaten, som består av to sammenhengende byrom langs jernbanen. Her er tanken at førsteetasjene skal åpnes opp slik at det blir aktivitet i gaten langs jernbanen hele dagen og uavhengig av årstid, samtidig med at det blir gode koblinger mellom de ulike områdene. Det legges også opp til at Lørenskog stasjon skal bli en destinasjon som ønsker tilreisende velkommen på en god måte med kafeer og tilsvarende tilbud hvor det er hyggelig å treffes.

– Dette blir ekstra viktig når Snøporten åpner, siden dette blir et av verdens største innendørs vintersportsanlegg med både alpint, freestyle og langrennsløyper. I tillegg legges det til rette for etablering av hotell, serveringssteder, bransjebutikker, undervisningslokaler, næringsarealer og botilbud for studenter og ansatte. Det blir derfor viktig å ha gode forbindelser fra stasjonen til Snøporten ved videre utvikling av området, forklarer Midzic.

Gode forbindelser, turveier og flerbruksgater

Å skape gode forbindelser er et nøkkelord for hele planen. Blant annet gjelder dette for turveier, men det handler også om å transformere noen av de eksisterende veiene til levende flerbruksgater hvor gående og syklister får høyest prioritet. Samtidig skal det også være fremkommelig med bil. Disse flerbruksgatene skal gjøres levende med butikker og andre servicetilbud som gjør det så attraktivt at folk vil oppholde seg der.

– Komiteen foreslår tre tiltak som bør igangsettes relativt raskt, som første del av utviklingen. Det er snakk om et forprosjekt for Banegaten, en gatebruksplan for stasjonsområdet basert på trafikkanalyser, samt et forprosjekt for vassdrag og blågrønne aktivitetssoner. Det siste tar for seg hvordan vi kan bruke elver og bekker i området som en del av hele konseptet.

–Visjonsdokumentet legger føringer for fremtidige planer i området med sikte på å bygge opp under kollektivknutepunktet. En slik plan er veldig viktig for å sikre at det blir tatt et helhetlig grep om utviklingen slik at vi gjør tingene riktig på Lørenskog stasjonsområde, avslutter Midzic.

Av Tom Backe, [email protected]

Next article