Skip to main content
Home » Vekstområdet Akershus » Endelig på skinner etter 100 år
Byutvikling

Endelig på skinner etter 100 år

Fornebubanen
Fornebubanen
Neste år starter byggingen av Fornebubanen, og de første passasjerene vil sannsynligvis kunne ta plass i 2027. Den nye ruta vil være til gode for både klima og miljø, men også for de som fortsatt er nødt til å bruke bilen. Foto: Zaha Hadid Architects og A-lab

I år er det hundre år siden de første planene om en bane til Fornebu ble lansert. Neste år starter byggingen av Fornebubanen, og de første passasjerene vil sannsynligvis kunne ta plass i 2027.

Den nye Fornebubanen som nå er under planlegging, vil utvide det eksisterende T-banenettet i Oslo med rundt ti prosent. Banen skal starte på Majorstuen og ende opp på Fornebu. Underveis vil T-banetogene stoppe på stasjonene Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu stasjon.

– Totalt er det snakk om en strekning som er litt mer enn åtte kilometer lang og hvor hele banen, og alle stasjonene, skal bygges under bakken, sier Ingeborg Krigsvoll som er prosjektleder for den nye Fornebubanen.

En gammel idé

På Wikipedia finner man blant annet et kart som viser hvordan man så for seg at en bane til Fornebu kunne anlegges. Kartet er fra 1919.

– Vi kan nok ikke bruke det samme kartet, men det er jo litt artig at tilsvarende forslag har blitt trukket frem flere ganger i løpet av historien. Imidlertid var det først i 2017 at den organisasjonen som skal stå for byggingen av banen ble opprettet, og samme år startet vi også med forprosjektet for banen, fortsetter Krigsvoll.

avatar

Ingeborg Krigsvoll

Prosjektleder for den nye Fornebubanen

Foto: Privat

Fornebubanen er beregnet å koste i overkant av 16 milliarder kroner. Kostnadsestimatet inkluderer selve banen, stasjonene, base for togsettene og verksted. Planlagt byggestart er i løpet av 2020.

Mange gevinster

Busstilbudet til Fornebu har blitt bedre enn det var for noen år siden, men kapasiteten nærmer seg tålegrensen. Derfor er det mange som arbeider på Fornebu som ser frem til at den nye T-banen åpner. Når banen er i gang skal det etter planen gå to tog i hver retning, hvert kvarter. Det vil endre kapasiteten på strekningen radikalt siden hvert tog kan ta opp mot tusen personer.

– Den største stasjonen på strekningen blir Lysaker stasjon, der er det også mange gode overgangsmuligheter til andre kollektivtilbud som buss og tog. I tillegg er det jo veldig mange arbeidsplasser på Lysaker, så for mange av dem som arbeider der blir det enklere å komme seg til og fra jobb. Reisetiden fra Majorstuen til endestasjonen på Fornebu stipulerer vi til rundt 12 minutter.

Legger forholdene til rette for vekst

Bærum kommune har tatt Fornebubanen inn som en viktig premissgiver når de planlegger fremtidens boliger og lokaliserer nye arbeidsplasser.

– Mer effektive knutepunkter gir mulighet for at flere kan bo og jobbe i nærheten av dem. Banen vil også gjøre det enklere for mange flere å sette fra seg bilen. Det er ikke bra bare for klima og miljø, men også for dem som er nødt til å bruke bil. De vil merke at det blir færre biler på veiene og at trafikkavviklingen derfor blir bedre, forklarer hun.

Stasjonene på Fornebu er lagt i nærheten av viktige bedrifter som Norwegian og Aker, ved Telenors hovedkontor og Equinor.

– Stasjonene er plassert i henhold til arbeidsplassene, i tillegg vil det også bli bygd flere boliger på Fornebu og de som bor der vil oppleve et mye bedre kollektivtilbud, sier Krigsvoll.

Et utfordrende prosjekt

Teknologien og metodene som trengs for å bygge T-bane under jorda er velkjent, men allikevel byr prosjektet på flere utfordringer påpeker prosjektlederen:

– Det er særlig to forhold som er utfordrende i dette prosjektet. Den ene problemstillingen vi må ta hensyn til er at vi bygger i trange, travle byområder med mye trafikk og mange mennesker. Flere steder må vi også arbeide tett på jernbanen. Den andre store utfordringen er grunnforholdene vi kommer til å møte underveis, for det er mye løsmasser langs denne banen. Vi kan heller ikke stenge av store områder, for det er stilt krav om at de ulike områdene skal fungere selv om vi jobber der, så det er et stort og omfattende prosjekt hvor det er mange forhold vi må ta hensyn til, avslutter Krigsvoll.

Av Tom Backe, [email protected]

Next article