Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » – Tverrfaglighet er utrolig viktig i denne utviklingen
Sponset

NMBU kombinerer tradisjonelle fagmiljøer med nyskapende teknologi for å møte morgendagens krav til byutvikling.

– Bærekraftig byutvikling krever at man jobber på mange ulike nivåer, og kombinerer et mangfold av forskningsretninger. Det handler om logistikk, natur, vann, bomiljø, arkitektur – og mye mer, forklarer Leif Daniel Houck, Førsteamanuensis og leder for Institutt for bygg- og miljøteknologi ved NMBU.

NMBU har lang tradisjon for det grønne – med fokus på matproduksjon, areal- og ressursforvaltning, landbruk, folke- og dyrehelse, og veterinærmedisin. I nyere tid har likevel teknologi seilet opp til å bli minst like viktig, og er nå godt integrert i alle fagmiljø, forklarer Houck videre.

– Forskning har gått gjennom en voldsom modernisering, med økt behov for IT og teknologi. Mange vet kanskje ikke at man kan bli sivilingeniør hos oss.

Leif Daniel Houck

Førsteamanuensis og leder for Institutt for bygg- og miljøteknologi ved NMBU

I en unik posisjon

Med et bredt kompetansemiljø, og stort fokus på tverrfaglig samarbeid, er NMBU i en unik posisjon for forskning – og studier – som handler om bærekraftig byutvikling. Ved Fakultet for landskap og samfunn finnes det flere studieretninger som legger føringer for byutvikling; By- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, og eiendomsfag.

– I tillegg har vi blant annet åpnet en ny studieretning innen data science og big data, som ser på muligheten for å prosessere store mengder informasjon, og gjøre bedre forskning i for eksempel bymiljø. Vi bruker stadig mer teknologi til å måle og styre prosesser i byene. Vi ser på hvordan vann akkumuleres når vi får mer nedbør, eller hvordan forskjellige overflater i byene reflekterer og absorberer varme fra sola, og har betydning for om vi klarer å kjøle ned byene om sommeren.

Tverrfaglig miljø

I tillegg til å kombinere tradisjonelle forskningsområder og moderne teknologi, har NMBU en fordel i nærheten mellom fagmiljø.

– Vi er ikke så store, og da er veien kort mellom kolleger og institutter. Veien mellom kompetansemiljø er kort, og det er lett å se koblinger mellom forskjellige fagområder. Vi kommer langt innen egen forskning, men det beste er å kombinere det med andres ekspertise.

Økonomi har alltid vært et viktig fagområde for universitetet – tradisjonelt i kombinasjon med landbruksretningen. I nyere tid, og i bærekraftig byutvikling, er økonomisk kompetanse viktigere enn noensinne.

– Alt vi gjør vil innebære et økonomisk spørsmål for gjennomførbarhet. Det er helt essensielt å kunne prise natur og grønne tiltak, og se den samfunnsmessige nytten i et økonomisk perspektiv.  

Av Morten Risberg

Next article