Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Samfunnsplanlegging – med fokus på bærekraftig byutvikling
Sponset

Ved Universitetet i Agder (UiA) tilbys en fremtidsrettet bachelor i samfunnsplanlegging – designet for å møte fremtidens krav om bærekraftig byutvikling.

– Her er utfordringen: Vi må få ned klimagassutslipp, samtidig som vi skaper gode og inkluderende byer og steder, sier Jørn Cruickshank, professor ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved UiA.

Cruickshank fremhever at samspillet mellom klima, miljø og mennesker er sentralt når fremtidens byer formes.

– Fortetting og kompakt byutvikling trekkes gjerne frem som svaret på klimakrisen. Men hva skjer når innbyggerne ikke inkluderes på en god måte i planen? Jo, tiltakene kan ramme skjevt, ødelegge matjord eller grønne lunger for befolkningen. Det skaper avmakt og frustrasjon, sier han.

Dialog og inkludering

– Moderne planleggere forstår at tiden med ovenfra-og-ned-tenkning er forbi. Det viktigste vi må utvikle er forståelsen for hverdagen til folk og hvordan deres perspektiv kan bli en del av løsningen, sier Cruickshank.

Han påpeker at bærekraftige byer ikke skapes i lukkede planleggingsprosesser, men krever åpenhet og inkludering.

– Fremtidens utfordringer kan ikke planleggere løse alene, den må løses gjennom samarbeid, sier Cruickshank.

Derfor lærer studentene på bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon å designe dialogen mellom lokalbefolkning, myndigheter og næringsaktører.

Jørn Cruickshank

Professor ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved UiA

Fremtidsrettet studium

Studiet bygger kompetanse som svarer på utfordringer som fremtidens planlegger vil stå overfor.

– I løpet av studietiden vil studentene lære seg «stammespråket» i plansystemet og de verktøyene som planleggerne bruker. Samtidig har bachelorgraden en tverrfaglig tilnærming som ser på samfunnsutvikling fra ulike vinkler, med innslag av geografi, antropologi, statsvitenskap og sosiologi.

Cruickshank fremhever den tverrfaglige profilen som en styrke for en karriere innen by- og planleggingsfeltet.

– Studentene lærer ikke kun fysisk planlegging, men også kommunikasjon, kultur, økonomi, bærekraft og identitet. Dette er også nødvendig kunnskap for den som skal gå ut og endre samfunnet, påpeker Cruickshank.

Studiet har et tett samarbeid med en rekke kommuner som involveres i undervisning og oppgaver gjennom studiene.

– Vi jobber med aktuelle caser fra planleggingsfeltet, og studentene blir invitert til å reflektere rundt pågående prosesser, sier Cruickshank.

Av Morten Risberg

Next article