Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Hvordan skaper vi bærekraftige byer og bygg?
Bærekraftig byutvikling

Hvordan skaper vi bærekraftige byer og bygg?

Foto: Unsplash

– Se for deg en arbeidsplass, et hjem eller et nabolag. Det er menneskene som skaper liv, men byggene skaper rammene for livene som leves. Vi kan ikke sette opp byggene uten å tenke på helheten, sier administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

Som leder for bransjeforeningen er hun opptatt av at eiendomsbransjen har et stort ansvar for at byutviklingen blir bærekraftig. Tellevik Dahl forteller:

– Eiendomsbransjen belaster miljøet gjennom sine bygg og utviklingsprosjekter. Derfor er vi i Norsk Eiendom de fremste til å heie frem og bidra til at miljøavtrykket fra bransjen blir så lite som mulig.

For å skape bærekraftige byer, krever det at både kommuner og eiendomsbedrifter tenker på energiforbruk, utslipp, materialbruk, avfall, inneklima og ressursbruk. Men også hvordan byrommene skapes på en skånsom måte for naturen.

Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl. Foto: Sturlasson/Norsk Eiendom

Eiendomssektorens veikart mot 2050

– Det viktigste verktøyet for grønn byutvikling er at eiendomsbedrifter og kommuner forplikter seg til Eiendomssektorens veikart mot 2050. Veikartet har vi laget sammen med Grønn Byggallianse, og gir virksomhetene ti konkrete strakstiltak, sier Norsk Eiendom-sjefen.

Hun peker på at bedriftene som har forpliktet seg til Veikartet forstår at de må være frempå – både for miljø og klima, men også for å møte forventninger fra myndigheter, kunder, finansbransjen og samfunnet for øvrig. Det er ulike krav avhengig av om man bygger bolig eller næringseiendom som kontorer. Eksempler på tiltak er:  

  • Valg av klima- og miljøvennlige bygningsprodukter 
  • Etterspørre fossilfri byggeplass
  • Miljøsertifisere egen organisasjon 
  • Vurdere energiproduksjon, rekreasjonsareal, birøkt, overvannshåndtering osv. på takflatene
  • Planlegge for at materialene kan gjenbrukes 

– Når eiendomsbedrifter forplikter seg til grønn omstilling, har det enorm betydning for byene vi besøker eller lever i, understreker Tellevik Dahl.

Håndbok for bærekraftig stedsutvikling

Bærekraft handler ikke bare om natur, men også om mennesker. Norsk Eiendom har derfor utviklet «Håndbok for bærekraftig stedsutvikling», som også tar for seg sosial bærekraft.

– Som bransjeforening ønsket vi et kunnskapsbasert og konkret verktøy som er enkelt å ta i bruk. Håndboken gir utviklere innsikt i, og inspirasjon til, en mer helhetlig utvikling av eiendom og områder, sier Tellevik Dahl.

Tipsene i håndboken brukes aktivt av eiendomsbedrifter, men også kommuner.

– Eiendomsbransjen har et stort fotavtrykk på hvordan samfunnet utvikles. Hvordan steder utvikles har betydelig innvirkning på folks hverdag. Med blant annet «Eiendomssektorens veikart» og «Håndboken for bærekraftig stedsutviklin» vil vi være en pådriver for å dra byutviklingen i en bærekraftig retning. Dette er omstilling i praksis, sier Tellevik Dahl.

Av Naomi Ichihara Røkkum

Next article