Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Ingeniørstudiene rigges for fremtiden: blir grønnere og smartere
Sponset

Ingeniørstudenter ved Høgskolen i Østfold skal bli best på bærekraft, innovasjon, teknologi og tverrfaglig samarbeid. Studiene gjør et grønt taktskifte for bedre å matche arbeidsmarkedet og samfunnets behov for grønne løsninger.

Fra høsten vil programmene bygg, maskin og elektro utgjøre kjernen i ingeniørstudiene på bachelornivå, alle med søknadsfrist 15. april.

I moderne lokaler på campus i Fredrikstad skal ferske ingeniørhoder trenes i å finne bærekraftige løsninger på miljøutfordringer som samfunnet står overfor.

Les mer om mulighetene ved Høgskolen i Østfold her

Grønnere studiehverdag for ingeniørstudentene

Formålet med taktskiftet er ikke bare å aktualisere programmene, men å styrke ingeniørfaget og bidra med etterspurt kompetanse i markedet.

– Vi har diskutert mye av dette med næringslivet og vi mener at vi har fanget opp en del av den utviklingen som etterspørres, forteller dekan Geir Torgersen.

Ingeniørstudentene vil i større grad lære om hvilke muligheter som ligger i teknologien til å utvikle bærekraftige produkter og løsninger. De får innsikt i produksjonsteknologi som automasjon og robotisering og bruk av digitale modellerings- og analyseverktøy for å optimalisere produksjon.

– Vi har også store forventninger til det nye faget «Bærekraftig innovasjon» som studentene våre blir introdusert for i første semester, forteller dekanen.

Faget tar for seg livssyklusanalyse, økonomisk bærekraft og sirkulærøkonomi.

Les mer om mulighetene ved Høgskolen i Østfold her

Geir Torgersen

Dekan ved avdeling for ingeniørfag, Høgskolen i Østfold

Verden trenger et nytt, grønt tankesett

De grønne bachelorstudiene som tilbys fra høsten er:

Bachelorprogrammet bygg og miljø 

Bachelorprogrammet elektro: elektronikk og grønn energi 

Bachelorprogrammet i maskin: digital konstruksjon og robotisering 

Ingeniøravdelingen har også mange spennende forskningsprosjekter som underbygger og styrker en grønnere profil på studiene.

– For meg er «grønt skifte» et tankesett som må inn i alle ingeniørhoder. Vi må se valg av løsninger i et miljø- og bærekraftsperspektiv. For produkter som velges, må miljøpåvirkning ved produksjon og kostnader, og påvirkning i produktets levetid, tas i betraktning, sier Torgersen.

Next article