Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Nyutviklet bachelor i bærekraftsøkonomi
Sponset

Fra høsten 2020 kunne du ta en bachelor i bærekraftsøkonomi ved Høgskolen i Innlandet.

– Studiet har blitt til på bakgrunn av et behov fra næringslivet. Det er et «hybridstudie» som kombinerer kompetanse innen økonomi/ledelse og bærekraft, sier Erlend Aas Gulbrandsen.

Han er høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet og har vært med på å utvikle den nye bachelorgraden. Han forteller at næringslivet har behov for bærekraftskompetanse. Det er årsaken til utviklingen av det nye studietilbudet. Bærekraftsøkonomi er en bachelor i økonomi og administrasjon. Målet er å utdanne framtidige ledere, konsulenter og rådgivere som tar bærekraft og samfunnsansvar på alvor.

– Vi har beholdt de obligatoriske og nødvendige økonomifagene. Det betyr at man kan bygge videre på denne graden for å bli siviløkonom. Men hele 82,5 studiepoeng, nesten 1,5 år av studiene, er dedikert til bærekraft, sier Erlend.

Utvikler næringslivet

Vegard Herlyng er daglig leder på Høgskolesenteret i Kongsvinger. Han sier at det stadig blir mer fokus på bærekraft i næringslivet, og behovet for ansatte med kunnskap om temaet øker.

– Målet er å utdanne folk som kan være med å utvikle fremtidens næringsliv. Studier viser at de virksomhetene som har fokus på bærekraft presterer bedre, sier han.

Per Fodnæss, fabrikksjef ved Orkla på Flisa, er positiv til den nye utdanningen. Orkla har fokus på bærekraft i sin produksjon. Fabrikken er allerede godt i gang. De produserer blant annet Jordan tannstikkere, og har nettopp lansert en ny innpakning i papp, helt uten bruk av plast.

– Vi skal ikke bare være best på å lage tannstikkere, vi skal også være først på bærekraftig produksjon, sier han.

– Dette er et godt eksempel på en bærekraftig utvikling som vil bli stadig viktigere fremover, sier Erlend.

Først i Norge

Det er ikke bare næringslivet som har større fokus på bærekraft. En undersøkelse gjort av Norstat blant unge i alderen 18-29 år, viser at jobbsikkerhet, bærekraft, miljø og klima er viktige stikkord for hva som vektlegges når de unge skal velge studier og jobb.

– Millenialsgenerasjonen stiller større krav til at arbeidsgiver har et fokus på bærekraft. Behov er både hos arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Vegard.

Bachelor i bærekraftsøkonomi gir bred økonomisk-administrativ kunnskap, som kombineres med spesialisert kompetanse innen bærekraft. Det gir næringsliv og offentlig sektor verktøy i arbeidet med å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål.

Kundenes adferd, fokus på bærekraft i hele verdikjeden og myndighetskrav er utfordrende for mange bedrifter, som jo er avhengige av lønnsomhet i sin drift. Det er behov for innovasjon for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som gjør virksomhetene til en del av løsningen på bærekraftsutfordringene.

– Bærekraft er mer enn miljø. Det er sosiale forhold og økonomi, og disse tre må henge sammen. Mange utdanninger har miljø- og sosialaspektet i bærekraft, men her kobler vi også på økonomisk lønnsomhet og forretningsutvikling, og integrerer de tre delene i hverandre, sier Vegard.

Under utviklingen av studiet har de gjort flere analyser på behov, og de mener de er først i Norge med denne typen studium. Studiested er Kongsvinger, med moderne fasiliteter midt i sentrum.

Det er 25 studieplasser på bachelorgraden i bærekraftsøkonomi. I tillegg tilbys det et årsstudium på 60 studiepoeng, et enkeltemne på 15 studiepoeng og moduler på 2,5 studiepoeng. Skyhøye søkertall gjorde at det høsten 2020 ble tatt opp 120 studenter på de tre førstnevnte tilbudene.

– Du får bred økonomisk-administrativ kunnskap, kombinert med spesialisert kompetanse innen bærekraft. Har du et ønske om å bidra til en mer bærekraftig verden, hvor miljø og sosiale forhold er en pådriver til konkurransekraft, forretningsstrategi og økonomisk vekst, passer dette bachelorstudiet for deg.

Fakta

Bachelor i bærekraftsøkonomi

Studiet er en grunnutdanning som består av 180 studiepoeng og er heltidsstudium over tre år. Fullført studium gir rett til bachelorgrad med tittelen «Bachelor i bærekraftøkonomi».

Studiet kvalifiserer for opptak til master i økonomi og ledelse/master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) eller tilsvarende utdanninger. Det tilbys og kortere utdanninger på 60, 15 og 2,5 studiepoeng innen bærekraft. Les mer på hik.no.

Søknadsfristen er 15. april. Studiested: Kongsvinger.

Next article