Home » Bærekraftig byutvikling » Fremtidens boformer
Bærekraftig byutvikling

Fremtidens boformer

Fyrstikkbakken 14. Foto: Link Arkitektur

FutureBuilt-prosjektet Fyrstikkbakken 14 på Bryn i Oslo tester ut fremtidens boformer. De aller fleste selveierleilighetene er helt vanlige to-, tre- og fıreroms, men i tillegg til egen leilighet får beboerne kvadratmeter som de deler med andre. Utbygger kaller disse arealene «Delemeter».

Med for eksempel delt hjemmekontor, gjesterom, lekerom, parsellhage, sauna på taket, elbilpool, sykler og verktøybod får alle mer av det man vanligvis har begrenset tilgang på. Delemeterne kan brukes av mange på en gang – eller bare av deg og dine. Det er fremtidsorientert, men også økonomisk smart. Å dele på det vi har er bra for oss og bra for planeten. Og når noe er for alle, kan utbygger investere i kvalitet, påpeker Birk & Co og AF gruppen, som er utbygger av Fyrstikkbakken 14. Foreløpig er det bare forslag til hva Delemeterne skal være – den endelige programmeringen av Delemeter skjer i en medvirkningsprosess sammen med boligkjøperne.

Stor vilje til å dele

For å hente inspirasjon til hvordan Delemeterne skal disponeres, ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant potensielle boligkjøpere som hadde registrert sin interesse for prosjektet. Responsen var overveldende. Undersøkelsen viser generelt at viljen til å dele på godene er veldig stor. Mest populært er takterrasse. Hele syv av ti boligkjøpere ønsker seg dette, og langt over halvparten ønsker seg også både selskapslokale og gjesteleilighet. Det har også kommet mange andre gode forslag til bruk av Delemeterne.

– Det er kjempegøy at vi har fått så mange gode innspill til hvordan vi kan skape et godt sted å bo. Vi ser at vi har truffet godt på disponering av Delemeterne så langt i prosjektet, forteller Sachiko Holmsen i Birk & Co. Takterrasse, selskapslokale og gjesteleiligheter skal vi helt klart levere, fortsetter hun. Samtidig ser vi at enkelte ønsker seg lekerom for barn, mens andre har gitt uttrykk for at de ønsker seg en stillesone.

(F.v.) Sachiko Holmsen i Birk & Co og Ulla Hahn, fagrådgiver i FutureBuilt.

Men det er ikke bare fellesområder som er aktuelt å dele – noen har også lyst til å dele leilighet med venner. For tiden gjennomføres en undersøkelse for å få mer informasjon om folk har lyst til å bo med andre og i så fall – hvordan.

– Svarene vi har fått inn viser at motivasjonen for å dele leilighet er todelt. For førstegangskjøpere er økonomi en viktig årsak, men det er også mange som understreker at de ønsker å bo med andre på grunn av det sosiale. Det er veldig spennende, sier Holmsen.

FutureBuilts første kommersielle boligprosjekt i massivtre

Fyrstikkbakken 14 er FutureBuilts første kommersielle boligprosjekt i massivtre. Med et mål om 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp under konstruksjon, og et nær nullenergibygg, er det en ambisjon for utbygger å vise at det kan være enkelt og smart å leve miljøvennlig for fremtidens boligkjøper.

Ulla Hahn, fagrådgiver i FutureBuilt, synes det er bra å ha et boligprosjekt i porteføljen som tilrettelegger for at det skal være enkelt å leve miljøvennlig for både unge, småbarnsfamilier og eldre.

– Fyrstikkbakken har valgt ambisiøse miljøløsninger og har startet en entusiastisk prosess for å finne fram til nye boligløsninger. Det er det vi ønsker oss i de nye FutureBuilt-prosjektene: God arkitektur, gode klimavalg og mer fokus på sosial bærekraft.  

Arkitekt og landskapsarkitekt for Fyrstikkbakken 14 er Link Arkitektur AS. Byggestart er sommeren 2021.

Av Ulla Hahn

Neste artikkel