Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Økt bærekraft i bygg- og anleggsbransjen
Sponset

Med tittelen «Årets Miljøfyrtårn» i 2020, går Moderne Byggfornyelse AS foran som en foregangsbedrift innen reduksjon av klimagasser og avfall. «Vi har et mål om utslippsfrie byggeplasser».

Bygg- og anleggsbransjen står for store mengder klimagassutslipp. Bærekraftig omstilling er derfor et viktig tiltak i sektoren, hvis vi skal nå målene i Parisavtalen – også i Norge. Heldigvis er det nå økt fokus på bærekraft på hos norske entreprenørfirmaer. Ett av disse er Moderne Byggfornyelse AS, vinner av fjorårets Årets Miljøfyrtårn. Firmaet spesialiserer seg innen rehabilitering og fornyelse av eldre bygg, men utfører også nybygg-prosjekter. De har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2009, og har siden den gang jobbet mot en stadig grønnere profil.

– Klimautslipp og avfallshåndtering er noe vi setter høyt, forteller Gøril S. Netteberg, administrerende direktør i Moderne Byggfornyelse.

Reduksjon av CO2, drivstoff og avfall

Beviset på dette ser man i den dokumenterte fremgangen i bærekraftighet på byggeplassene:

  • CO2-utslipp er redusert fra 110,62 tonn fra 2009 til 54,45 CO2 i 2019.
  • Drivstoff er redusert fra 18 000 liter i 2014 til 6000 liter i 2019.
  • Total mengde avfall redusert fra 1290 tonn i 2014 til 520 tonn i 2019.

Tallene kommer i etterkant av kontinuerlig arbeid for å forbedre bærekraftigheten, og med et mangfold av tiltak. Blant annet har de gjort flere grep innen elektrifisering.

– Vi har gått til anskaffelse av el-biler, optimalisering av lyskilder, samt bruk av elektrisk utstyr der dette er mulig. Det er utallige, mindre tiltak en kan gjøre på en byggeplass for å spare både energi og utslipp.

Gøril S. Netteberg

Administrerende direktør i Moderne Byggfornyelse

Bedriften jobber også hardt for å redusere avfall fra byggeplassene.

– Vi sorterer avfall, forsøker å gjenbruke byggematerialer, og har prosesser som skaper mindre materialsvinn på byggeplassene. Dette kan også innebære å bruke eksisterende struktur i gamle bygg – eksempelvis eldre ventilasjonskanaler.

Les mer om Moderne Byggfornyelse og deres tjenester her

Kunnskap og likestilling

Netteberg mener at kunnskap og samhold er noe av det viktigste en bedrift kan ha for å oppnå bærekraftig drift. Derfor jobber de kontinuerlig med å heve in-house kompetanse og kurse ansatte. I tillegg scorer de høyt på equality-check, med høy grad inkludering og likestilling på arbeidsplassen.

– Hvis man har et godt arbeidsmiljø vil det være lettere å få gjennom nye prosesser. Det er større åpenhet for å bidra i eget arbeid.

Dette gjelder også i samfunnet, mener Netteberg.

– Hvis alle er i samme båt og opptatt av de samme målene, er det enklere å få til en forandring.

Av Morten Risberg

Next article