Fremtidens by

HELE DENNE NETTSIDEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

HELE DENNE NETTSIDEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

Fremtidens by
Bærekraft i gode offentlige uterom

Sponset av:

Gr nne tak urbane torg og pne landskap i Nydalen

Grønne tak, urbane torg og åpne landskap i Nydalen

Er det nødvendig å skille mellom estetikk og miljø? Nei, Egmonts nye signalbygg i Nydalen er et godt eksempel på disse to elementene i skjønn harmoni.
Milj klassifisering p tvers av landegrenser

Miljøklassifisering på tvers av landegrenser

Hvordan kan man sammenligne produkter og bygningers miljøegenskaper? Ved hjelp av den internasjonale miljøklassifiseringen EPD.
Fredet tinghus skal rehabiliteres

Fredet tinghus skal rehabiliteres

Når en bygning som er totalfredet innvendig og utvendig skal renoveres og løftes til dagens standard, krever det felles forståelseog tett samarbeid mellom de som prosjekterer, Riksantikvaren og brukerne. Bergen tinghus, som sto ferdig i 1933, planlegges totalrehabilitert.
L nnsomhet i b rekraftig byutvikling

Lønnsomhet i bærekraftig byutvikling

Sissel Engblom sier det er vekst i norske byer, men tøff konkurranse om attraktivitet. Alle ønsker å tiltrekke seg de samme velutdannede innbyggerne som skal jobbe lokalt i «kunnskapsbyer». Med bærekraft som metodikk kan vi komme dit, men det må være en forståelse for hvem vi planlegger fremtiden for og hvorfor mobilitet er avgjørende.
Stikkordet er samarbeid

Stikkordet er samarbeid

Hvordan skaper man det optimale plusshuset? Man inkluderer alle involverte parter helt fra starten.
N skyter boligbyggingen fart

Nå skyter boligbyggingen fart

Hvordan løser man mangelen på boliger i Oslo og omegn? Man ser i områder hvor det er plass til enda flere boliger, som for eksempel Fornebulandet.
Bj rvika er i full utvikling

Bjørvika er i full utvikling

Bjørvika utvikler seg i raskt tempo. Veldig mye av Barcode-området er ferdig bygget, og det gjøres klart for storstilt utbygging av Bispevika.
B rekraftig byutvikling mer enn visjon re ambisjoner

Bærekraftig byutvikling - mer enn visjonære ambisjoner

Bærekraft er et godt begrep når vi snakker om byutvikling. Men det trengs mer enn visjoner og måldokumenter. Det trengs konkretisering, tydeliggjøring og dokumentasjon.
Nyskapende gr nn kongress for byggen ringen

Nyskapende grønn kongress for byggenæringen

Til høsten arrangeres årets grønneste kongress i bygge- og eiendomsnæringen. Da samles ledende aktører innen feltet til treff i Oslo Spektrum.
N skyter boligbyggingen fart

Nå skyter boligbyggingen fart

Hvordan løser man mangelen på boliger i Oslo og omegn? Man ser i områder hvor det er plass til enda flere boliger, som for eksempel Fornebulandet.