To byggingeniører som planlegger
Eiendomsutvikling og forvaltning
God arkitektur skaper merverdi
Tradisjonelt har byggeprosjekter vært investeringsfokuserte, men nå er vi blitt mer oppmerksomme på klima- og miljøutfordringene. I dag er trenden også å tillegge de sosiale merverdiene større vekt.