Home » Eiendomsutvikling og forvaltning » Byggenæringens fremtid kan bygges på åpne standarder
Eiendomsutvikling og forvaltning

Byggenæringens fremtid kan bygges på åpne standarder

Bygningsarbeider på jobb
Bygningsarbeider på jobb
Fordelene med åpenBIM er at alle kan dele bygningsinformasjon sømløst mellom forskjellige programvareløsninger og -systemer. Foto: Getty Images

Hvis den norske byggenæringen skal opprettholde konkurransekraften og redusere miljøpåvirkningene, er vi nødt til å heldigitalisere hele sektoren, også innen eiendomsutvikling og forvaltning.

Til tross for at vi i buildingSMART har arbeidet med åpenBIM i over 20 år, er det fortsatt mange som ikke vet hva åpenBIM er for noe.

BIM er en forkortelse for «bygningsinformasjonsmodel», som kjennetegnes av at bygningsinformasjonen behandles digitalt, og at informasjonen kan deles effektivt mellom alle de aktørene som trenger det. Når BIM er basert på åpne internasjonale standarder kalles det åpenBIM.

Flere fordeler

Fordelene med åpenBIM er at alle kan dele bygningsinformasjon sømløst mellom forskjellige programvareløsninger og -systemer. Særlig under planlegging og prosjektering er det mange fordeler knyttet til en slik arbeidsmetode. Man snakker gjerne om en digital byggeplass, og alle aktørene kan både berike modellen med mer informasjon, eller høste informasjon fra denne modellen. På en slik digital byggeplass er det enkelt å avdekke feil allerede i prosjekteringsfasen. Det sparer byggeprosjektet både tids- og kostnadsmessig i byggefasen.

Bygningsinformasjonsmodellene inneholder alle objektene som bygget består av, og hvert eneste objekt er nøye beskrevet med alle egenskaps- og prestasjonsdata. Et vindu kan for eksempel beskrives med dimensjon, brannegenskaper og isolasjonsverdi. Når bygget er ferdig kan modellen fungere videre i byggets livsløp som en «som-byggetBIM», en fullstendig dokumentasjon over hele bygget. Da er BIM’en en helt nøyaktig digital tvilling av byggverket, og lever videre som et kraftig verktøy i drifts- og vedlikeholdsfasen av bygget.

Internasjonale standarder

Oppgaven til buildingSMART er å arbeide for at alle løsningene er basert på åpne internasjonale standarder for å få til en fri flyt av informasjon gjennom hele livsløpet til et byggverk. Informasjonen må derfor være strukturert på en bestemt måte, og definisjonene må være entydige slik at alle forstår og «snakker» det samme språket.

Tradisjonelt har man måtte legge inn den samme informasjonen på nytt hele syv ganger i et prosjekt, fordi man bruker programvare og systemer som ikke snakker sammen. Ved å benytte åpenBIM-standardene fra buildingSMART unngår man dette.

Digitalisering krever samarbeid

Vi arbeider for smartere deling av informasjon og for et bærekraftig bygd miljø. Rollen vår er å være en åpen og nøytral arena for innovasjon og digitalisering av bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Vårt arbeid skal bidra til å muliggjøre fri flyt av informasjon i livsløpet av et byggverk, og effektiv samhandling mellom alle aktører.

Alle deler av samfunnet digitaliseres og det er viktig at vi samarbeider. Landets aller største byggherrer som Statsbygg, Helseforetak, Sykehusbygg, Statens vegvesen, Nye Veier og Forsvarsbygg er aktører som har sett verdien av digitalisering. De stiller krav om bruk av åpenBIM, og dermed har de også lagt lista for en samlet norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnæring. Nå er det viktig at flere følger i de samme fotsporene hvis vi skal opprettholde konkurranseevnen og sikre et bærekraftig bygd miljø.

avatar

Anstein Skinnarland

Daglig leder, buildingSMART Norge

Anstein Skinnarland er daglig leder i buildingSMART Norge – en uavhengig medlemsforening og en av 18 nasjonale og multinasjonale avdelinger av buildingSMART International. En verdensomspennende organisasjon som transformerer eiendomsøkonomien gjennom opprettelse og adopsjon av åpne, internasjonale standarder. Disse standardene og verktøyene omtales ofte under samlebetegnelsen «åpenBIM» og muliggjør sømløs informasjonsflyt på tvers av hele den komplekse prosessen det er å planlegge, bygge, forvalte, drifte og vedlikeholde.

Av Anstein Skinnarland, daglig leder i buildingSMART Norge

Neste artikkel