Home » Eiendomsutvikling og forvaltning » X-faktorene i boligmarkedet i 2019
Eiendomsutvikling og forvaltning

X-faktorene i boligmarkedet i 2019

Christian Vammervold Dreyer
Christian Vammervold Dreyer
Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge. Foto: Solfrid Sande/Johnny Vaet Nordskog

Boligbygging, befolkningsutvikling og renten er x-faktorene som avgjør boligprisutviklingen i år.

Eiendom Norges prognose for det norske boligmarkedet i 2019 er en oppgang på tre prosent i nominelle priser (12 måneders vekst).

Eiendom Norge venter en oppgang i de nominelle prisene i de fleste store byene i Norge, noe som i sum vil gi en moderat oppgang i boligprisene i landet under ett i 2019.

Stabil utvikling

2018 og første kvartal 2019 har vært kjennetegnet av et stort utbud av bruktboliger, rekordstor omsetning og moderat prisvekst.

Denne utviklingen viser at kjøpekraften hos norske husholdninger er god, og det er en stabil utvikling i norsk økonomi som tilsier at 2019 blir et godt år for norske forbrukere med et trygt arbeidsmarked og en solid lønnsvekst. Dessuten: Rammene for lønnsoppgjørene er i år høyere enn de foregående årene.

Dette taler for at utviklingen i 2018, og så langt i år, vil vedvare gjennom 2019.

Når vi likevel forventer en moderat boligprisvekst så henger dette sammen med at renteøkningene vil dempe kjøpekraften noe, samtidig som at vi også i 2019 vil ha en stor tilbudsside i de største byene, grunnet et stort antall ferdigstilte nyboligprosjekter.

Mange boliger til salgs

Det har over flere år vært stor produksjon av nye boliger, som i 2018 og 2019 har gitt mange ferdigstilte og nye boliger i markedet. Denne utviklingen vil fortsette, og vil bidra til at det vil være mange boliger til salgs også i 2019. Det vil i tillegg komme en rekke nye nyboligprosjekter for salg, som gjør at boligkjøperne har mye å velge blant.

Befolkningsveksten har vært markant fallende de siste årene og kombinasjonen av en kraftig reduksjon i arbeidsinnvandring, lavere fødselsrate og et svært lavt antall flyktninger, har resultert i folkevekstnivåer fra før Schengen-utvidelsen i 2004. Skiftet i befolkningsveksten reduserer boligbehovet, og i enkelte deler av landet bygges det trolig mer enn det er behov for.

Flere rentehevinger

Styringsrenten ble for første gang siden 2011 satt opp i september 2018, og siden i mars i år. Norges Bank har varslet ytterligere to rentehevinger til i 2019.

Med det gjeldsnivået norske husholdninger nå har opparbeidet seg, vil en markant høyere rente få en betydelig effekt på mange husholdningers økonomi og kjøpekraft i boligmarkedet. Norges Bank går imidlertid sakte frem og en solid lønnvekst vil kompensere for høyere renter.

Derfor tror vi på en stabil utvikling i boligmarkedet med en moderat prisvekst ut året.

Av Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, Eiendom Norge

Neste artikkel