Skip to main content
Home » Vekstområdet Akershus » Lillestrøm Øst: Den moderne byen
Lillestrøm

Lillestrøm Øst: Den moderne byen

Moderne bygg
Moderne bygg
Foto: Getty Images

Lillestrøm ligger på Gardermobanen – ti minutter til resten av verden og ti minutter til Oslo S. Nå skal byen utvikles videre gjennom det som kalles Lillestrøm Øst, og som blir en moderne by.

– Lillestrøm er pekt ut som et av to vekstsentre utenfor Oslo og her forventes det en formidabel vekst de kommende årene, sier Lorentz Kvalvik i Eiendomsgruppen.

Sammen med Skedsmo kommune samarbeider Eiendomsgruppen med Taraldset Eiendom og Plantaks om å bygge ut området fra Stortorget og østover mot jernbanen. Ferdig utbygget skal området bestå av 1 500 boliger og 40 000 kvadratmeter næring.

Høye mål og høye bygninger

Utviklerne er i ferd med å skape et nytt byområde som er moderne og som tar opp i seg de elementene som er aktuelle i vår tid; synet på å utvikle bærekraftige byområder, bilfrie byområder, publikumsrettede arealer mot de viktigste offentlige uterommene og vilje til å redusere klimaskadelige utslipp, et byområde for menneskelige møter som samtidig fungerer på en levende måte, står det å lese i prospektet.

– Lillestrøm er i ferd med å endre preget sitt fra å ha vært en landsby med lave hus til å bli en by med høye bygninger. I dette prosjektet planlegger vi bygg som er på både 10 og 14 etasjer, men grunnflatene blir relativt små, så byggene blir høye og slanke, forteller Kvalvik.

Da planen for området ble laget valgte de å gå bort fra den tradisjonelle kvartalsstrukturen som vi ofte finner i byer, men heller lage en «byvev» der mange bygg står tett i tett og har ulik høyde. Det gir mange spennende byrom, gater og parker i hele prosjektet. Denne urbane strukturen tillater større utsyn enn i en kvartalstruktur. Derfor ble idéen om at leilighetene i alle bygningene alltid skulle være en hjørneleilghet født, slik at beboerne skulle kunne oppleve denne dypere utsikten over bybildet.

Egen Rambla

– Bortsett fra på balkongene og takterrassene blir det ingen privatiserte utearealer i Lillestrøm Øst, bydelen blir åpen, forklarer Kvalvik.

Det er også planlagt et gatetun som strekker seg tvers gjennom hele området helt fra Stortorget til jernbanen.

– Dette området har vi kalt Ramblaen etter den kjente gata i Barcelona. Der anlegger vi en veldig bred gate som inneholder uterestauranter, lekeplasser og et pulserende oppholdsareal der mennesker kan ferdes og treffes.

I enden av Ramblaen vil den stige opp mot en utsiktsplattform som vil utvide både Ramblaens byrom og hele Lillestrøms sentrum sitt byrom mot syd ved jernbanen.

Miljøbyen og sykkelbyen

Lillestrøm skal være mest mulig bilfritt, hvis man må til Oslo eller i retning Gardermoen går det langt raskere med tog enn med egen bil. I Lillestrøm Øst blir det anlagt store parkeringsgarasjer under hele området slik at bilene blir borte fra overflaten når de ikke brukes. Det anlegges også en «sykkelhighway» mellom utsiktsplattformen og jernbanen. Det passer godt inn på et sted som Lillestrøm som har blitt kåret til årets sykkelby en rekke ganger.  

– Vi har startet å bygge flere bygg, men dette prosjektet er så stort at det vil ta mange år før hele området er ferdig utviklet, men vi gleder oss, sier Kvalvik til slutt.

Av Tom Backe, [email protected]

Next article