Home » Miljøhovedstaden » Gründerbyen Oslo blir europeisk miljøhovedstad
Klima og miljø

Gründerbyen Oslo blir europeisk miljøhovedstad

Seminar
Seminar
OSLO INNOVATION WEEK: Corporate Innovation Day inne i domen i Forskningsparken under Oslo Innovation Week 2017. Foto: Getty Images

I løpet av fem år har Oslo blitt en av verdens mest bærekraftige byer og har Nordens raskest voksende gründermiljø. Innovasjonen skal utvikles videre når byen blir europeisk miljøhovedstad i 2019.

Oslo Innovation Week, som holdes 24.-28. september, har i år fått rekordhøy interesse fra utlandet. Innovasjonsuka inneholder 50 ulike arrangementer og drives av Oslo Business Region på vegne av Oslo Kommune og Innovasjon Norge. Ifølge direktør for bærekraft, havrom og kommunikasjon i Oslo Business Region, Birgit M. Liodden, er det flere faktorer som skaper den store internasjonale interessen.

Barack Obama til Oslo 

– Det største trekkplasteret er Barack Obama som kommer til Oslo for å delta på Oslo Business Forum som en del av ukas arrangementer. I tillegg har Oslo akkurat blitt kåret til en av verdens mest bærekraftige byer og blir europeisk miljøhovedstad i 2019. Oslo skaper interesse fordi dette er en by som ligger langt foran på teknologi og innovasjon, og det å skape fremtidige løsninger, sier Liodden.

Flere av arrangementene under Oslo Innovation Week er gratis og åpne for alle som interesserer seg for fremtiden og teknologi. Uansett om man er en ung gründer, fra etablert næringsliv eller offentlig sektor, er dette en arena både for inspirasjon og læring, ifølge Liodden. Hun skal selv være på scenen og diskutere bærekraft, teknologi og ledelse med Barack Obama.

Norge etter oljen

Et sentralt element i norsk innovasjon er den digitale transformasjonen og den oljedrevne økonomien som skal omstilles. I denne omstillingsfasen har Oslo blitt Nordens raskest voksende oppstartsby etter årevis med målrettet jobbing. Gjennom de siste fem årene har oppstartsmiljøet gått fra å være lite utbredt, til å bli internasjonalt anerkjent. Nå skaper gründerne i Oslos startupmiljø både interesse og nysgjerrighet fra utlandet.

– Vi ser i Oslo at vi har en offentlig forvaltning som er veldig fokusert på å få til nytenkende innovasjon gjennom samarbeid mellom offentlig sektor, etablert næringsliv og oppstartsmiljøene. Når vi får løftet frem problemstillingene som trengs å løses, så skaper dette utfordringer for smarte, engasjerte, unge gründere, sier Liodden.

Etterspørselen etter løsninger er med på å skape bedrifter som vil jobbe for å nå byens ambisiøse mål om lavere utslipp. Oslo skal nemlig kutte sine CO2-utslipp med 50 prosent innen 2020 og 95 prosent innen 2030.

– Problemstillingene vi står overfor gir en interesse fra det offentlige og etablerte næringslivet til å ville fokusere mer på nye løsninger. Deres uløste problemer er forretningsmuligheter til gründerne som ser at det er et marked for nye, kreative idéer, sier Liodden. Dette gjelder både entreprenører i egne virksomheter, og intraprenører i etablert næringsliv.

Med investeringer i oppstartsmiljøet skapes flere arbeidsplasser og bedre løsninger, men det er viktig å huske på at de beste resultatene skapes når eksisterende aktører og nye jobber sammen, mener Liodden. Dette er et viktig fokus for Oslo Business Region – å skape samhandling og arenaer hvor begge grupper møtes og kan skape fremtiden med det beste fra begge verdener.

– Det er utrolig mye verdi å hente i en ung generasjon som tenker annerledes, som kommer inn med blanke ark og som har nye, kreative ideer. Samtidig trenger de innsikt, erfaringer, ressurser og systemer som de større aktørene representerer, sier Liodden.

Oslo som miljøhovedstad

Oslo by kommer til å lansere tiltak og initiativer som er knyttet til byens rolle som europeisk miljøhovedstad ved Oslo sitt telt foran rådhuset under Oslo Innovation Week. Rollen som miljøhovedstad innebærer et annet engasjement og en annen oppmerksomhet fra verden rundt, og vil i følge Liodden pushe byen til å gjøre enda mer for å kutte utslipp som igjen vil skape mer innovasjon.

Av Katrine Andreassen, [email protected]

Neste artikkel