Skip to main content
Home » Fremtidens by » Ålesund blir FN-lab med digitalt testlaboratorium
smarte byer

Ålesund blir FN-lab med digitalt testlaboratorium

Nye Ålesund kommune med kommunene Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund har med partnere som NTNU Ålesund, Offshore Simulator Centre (OSC) og ÅKP, i tillegg til flere nasjonale selskap. Foto: Torill Myren

Ålesund får verdens andre FN-lab for smart og bærekraftig utvikling. Dermed får den nye storkommunen og partnerne i laben tilgang til verdens største byutviklingsprogram, og FNs kompetanse og nettverk på smarte byer.

Prosjektleder for nye Ålesund kommune, Astrid Eidsvik, forteller at i laben vil kommune, næringsliv og akademia møtes for å finne nye løsninger for å skape smarte og bærekraftige løsninger for fremtidens byer.

– FNs bærekraftsmål som handler både om klima, økonomi og sosiale forhold er rettesnor for arbeidet vårt, og ingen løsninger er smarte om de ikke også er bærekraftige.

avatar

Astrid Eidsvik

Prosjektleder, nye Ålesund kommune

Foto: Nye Ålesund kommune

Nye Ålesund kommune med kommunene Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund har med partnere som NTNU Ålesund, Offshore Simulator Centre (OSC) og ÅKP, i tillegg til flere nasjonale selskap.

Gjennom FNs Smart City-satsing, United for Smart Sustainable Cities, har Ålesund fått analysert over hundre ulike variabler som har blitt målt opp mot kravene til bærekraft. Dette gir retning for arbeidet videre og hvilke løsninger man skal jakte på. For å synliggjøre utfordringer og muligheter har Ålesund fått utarbeidet en digital tvilling, og visualisering og simulering av problemer og mulige løsninger er noe av arbeidet som vil bli gjort gjennom FN-laben.Verdens første Smart City Lab ligger i Wien. Der knytter laben sammen folk, ideer og bærekraftprosjekt. Det har blitt gjort både fysisk og konkret i lokaler, men også via en digital portal der en kan dele løsninger og produkter med byer over hele verden. Astrid Eidsvik sier at i Ålesund gjør man nå det samme.

De store målsetningene er å skape og iverksette bærekraftige prosjekt innen utdanning, helse, infrastruktur, mobilitet og energi som både imøtekommer FNs bærekraftsmål samtidig som de er nye forretningsmuligheter. Laben ligger i Ålesund, men partnere, problemstillinger og løsninger kan være nasjonale og internasjonale.

Digital by-tvilling

Augment City AS, datterselskapet til Offshore Simulator Centre, har jobbet mye med digitale tvillinger for offshore-industrien, men retter nå også blikket mot land.

– Vi leverer verdens mest avanserte offshore-simuleringsløsninger, noe som gir oss en unik posisjon i utviklingen av smarte bærekraftige byer i nært samarbeid med FN. Vi har nå laget en digital tvilling av Ålesund, sier prosjektleder Bjørn Dimmen i OSC.

avatar

Bjørn Dimmen

Prosjektleder, OSC

Foto: OSC

Med utgangspunkt i FN sine bærekraftsmål og KPI-målinger, kan man lage avanserte visualiseringer og simuleringer. Store datamengder kan enklere forstås når man viser dette i et visuelt format.

Målsetningen, ifølge Dimmen, er å lage et verktøy for politikere, industri og innbyggere, slik at man bedre er i stand til å forstå konsekvensene av beslutninger som tas. Brukerne skal raskt kunne samhandle med, og tolke, store data for å identifisere trender, evaluere risiko, teste teorier og evaluere fremdrift.

– Augment City vil hjelpe deg med å bygge en mer effektiv by og forbedre innbyggernes livskvalitet, sier han.

Nye forretningsmuligheter

Seniorrådgiver Jan Børre Rydningen i ÅKP, et selskap som er leverandør av tjenester for entreprenørskap, innovasjon og næringsklynger, sier at mye av infrastrukturen allerede er på plass gjennom visualiserings- og simuleringsteknologi som befinner seg hos både NTNU, OSC og ÅKP.

– Selve innretningen jobbes det med, og for ÅKP er det viktig at Smart City Lab-en ikke bare bidrar til bedre kommunal informasjon og tjenester, men også til at man utvikler nye forretningsmuligheter og arbeidsplasser; ikke minst i tilknytning til Smart Maritim Transport og FNs 14. bærekraftsmål – Liv under vann.

avatar

Jan Børre Rydningen

Seniorrådgiver, ÅKP

Foto: privat

Næringspraksis i undervisningen

Universitetslektor Lala Lacramioara Nilsen ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk på NTNU i Ålesund, har positive forventninger til at næringslivsrelevansen på undervisningen ved NTNU vil øke, når de er en del av Smart City Lab.

– Digitale verktøy brukes i reelle prosjekt og operasjoner i emnene vi underviser i. Gjennom bruk av programmer som AutoCAD, Revit, BIM og BIMsync, Lumion 3D, Synchro 4D, Solibri, VR-softwarene Dimension 10 og Enscape, Infrakit og Novapoint, Drone, sammen med 3D-printer og 3D-skanner, simuleres prosessene som studentene vil møte i arbeidslivet. Digitalisering og modellbasert prosjektering, i tillegg til samhandling og prosjektledelse, vektlegges, sier hun.

avatar

Lala Lacramioara Nilsen

Universitetslektor ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk på NTNU i Ålesund

Foto: Else Britt Ervik/NTNU

Jan Børre Rydningen i ÅKP sier Ålesund har Norges mest næringsnære Campus. For ÅKP som jobber mye med entreprenørskap og idéutvikling, er dette en ideell arena for forretningsutvikling, i nært samarbeid med næringsliv, det offentlige, akademia og andre aktører.

– Jeg vil si at det viktigste grepet kommunen har tatt, er fysisk tilstedeværelse på Campus, slik kommunen har praktisert, i snart et år, i ÅKPs innovasjonsarena. Det styrker samhandlingen mellom næringsliv og det offentlige, og er avgjørende om man skal være en utviklingsmotor i regionen, slik man har ambisjoner om, sier Jan Børre Rydningen i ÅKP.

Av Marius Morstøl Jenssen

Next article