Home » Fremtidens by » Europas viktigste møteplass for innovasjon og bærekraft
konferanse

Europas viktigste møteplass for innovasjon og bærekraft

Foto: Geir Anders Rybakken Ørsilien

For første gang kom den kjente konferansen Urban Future Global Conference til Norge. Konferansen blir ansett som Europas største møteplass for urbane beslutningstakere og innovatører.

Målet er å lære av hverandres erfaringer og bruke kunnskapen til å sette fart på strukturelle endringer i egen by. Konferansen flyttes til en ny europeisk by hvert år, og denne gangen falt valget på miljøhovedstaden Oslo.

– Dette er stedet for å møte de mest lidenskapelige og inspirerende «city changers» fra hele verden, sier Gerald Babel-Sutter, som grunnla konferansen i 2014.

– Hva mener du med begrepet «city changers»?

– Vi hadde deltakere fra hele verden i alle aldre. Alle med én ting til felles: At hver eneste person har personlig driv og brennende ønske om å lære mer om hvordan de kan endre byen de bor i til å bli mer bærekraftig, uansett hvilken bakgrunn de har eller bransje de jobber i. Denne drivkraften er hva vi mener kjennetegner city changers, sier Babel-Sutter.

Oslo et naturlig valg

– Oslo er en av de mest avanserte byene når det gjelder bruk av teknologi for å oppnå bærekraft. Jeg mener dette gjør Oslo til et unikt forbilde som mange byer har mye å lære av.

Han forklarer også at Norge har et velfungerende politisk system med et effektivt lederskap.

– I tillegg har dere oppnådd en kjønnsbalanse vi ikke finner så mange andre steder i verden. Flere kvinner i ledelsen utgjør en viktig positiv forskjell.

Vokser raskt

I fjor tok 3000 deltakere fra 400 byer turen til konferansen. Dette antallet stiger for hvert år. Babel-Sutter forteller at de i utgangspunktet la opp til kun å la konsulenter presentere sine tema fra scenen. De skjønte etter hvert at folk ble lei av å høre om begrepet «smart city» uten at de fikk mer rede på hvordan dette faktisk kan implementeres, hvordan folk flest kan involveres og inspireres til å gjøre en endring, og ikke minst hvilken teknologi det passer å bruke.

– Dette, og mye mer, var starten på den viktige samtalen om bærekraftig samfunn som senere ble en møteplass for hele verden. Vi startet med et ønske om å nå minst 200 personer, men det antallet økte raskt, sier han.

avatar

Gerald Babel-Sutter

Grunnlegger av Urban Future Global Conference

Foto: UFGC

Årets program

Årets program bestod av både nasjonale og internasjonale foredragsholdere innenfor byplanlegging, mobilitet, ressursforvaltning, kommunikasjon og ledelse.

– Er det noen foredragsholdere du ønsker å trekke fram?

– Vi hadde flere spennende foredragsholdere. En av dem er Erion Veliaj, ordfører i Tirana, Albania siden 2015. Han førte en politikk med barn som en del av målgruppen for sin kampanje om et mer bærekraftig samfunn. Dess mer opplyst barna ble, desto flere spørsmål stilte de videre til foreldrene, for eksempel om hvorfor de ikke brukte sykkel framfor bil. Dette funka godt, sier han.

Byens sentrale torg ble totalrenovert under Veliaj, og biltrafikken ble kraftig redusert. I fjor vant de prisen for Urban Public Space 2018. Baber-Sutter trekker også fram ordfører i Eid, Alfred Bjørlo.

– Bjørlo er ordfører for en liten kommune. Han er et eksempel på at du ikke trenger å starte i de store byene for å gjøre en endring, eller ta initiativ til en bærekraftig fremtid, forklarer han.

– Dette demonstrerte Bjørlo da han gikk ut og ba om at norske kommuner skulle trekke sine pensjonsinvesteringer ut av energiselskap basert på fossile energikilder. Dette var begrunnet ut fra bekymring for klimaet og finansiell risiko.

– Hva kan vi gjøre for å øke bevisstheten rundt en mer bærekraftig fremtid?

– Først, vil jeg takke alle som deltok på Urban Global Future Conference! Ingenting er bedre enn å møte inspirerende og lidenskapelige folk. Ellers må vi fortsette med å holde oss oppdatert ved å følge med i det som foregår rundt oss og fortsatt satse på relevant forskning. Uansett hvilken posisjon du selv befinner deg i, så starter det hos deg. Jo flere mennesker som tar et tak, jo nærmere kommer vi målet.

Konferansen var et av hovedarrangementene under Oslo europeisk miljøhovedstad 2019.

Neste artikkel