Home » Bærekraftig byutvikling » Bærekraft på kommunalt plan: – Det handler om å balansere interesser
bærekraft

Bærekraft på kommunalt plan: – Det handler om å balansere interesser

Tor Arne Alseth, Regionleder Nord-Midt i FN-sambandet. Foto: Eivind Oskarson/ FN-sambandet

Aldri før har det vært viktigere med et bærekraftig blikk på byutvikling. Vi er langt på vei, men mye gjenstår, mener FN-sambandet.

– Flere og flere mennesker bor i byer, både i Norge og internasjonalt, og det anslås at cirka halvparten av verdens befolkning bor i urbane strøk. Dette medfører både et krav, og en mulighet, for å gjøre bybildet grønnere og mer bærekraftig, forklarer Tor Arne Alseth, regionleder Nord-Midt i FN-sambandet.

Dette kommer også som følge av FNs bærekraftsmål, og forventningsmeldingen (Nasjonale forventninger til regional kommunal planlegging 2019-2023) om at samtlige kommuner skal ta i bruk disse målene i byplanleggingen.  

– Noen har kommet veldig langt, og andre ikke fullt så langt – men alle er på et eller annet stadie i arbeidet.

Klima og miljø 

For klima og miljø ligger det et enormt potensial i riktig planlegging, mener Alseth.

– Vi har mulighet til å utvikle byer som bruker mindre og renere energi, for å redusere CO2-utslipp. I tillegg er det viktig å legge opp til motstandskraft mot klimaendringene i fremtiden. Her kommer vann og avløp inn som aktuelle faktorer. Vil vi være i stand til å ta imot de vannmassene som kan komme fra klimaendringer?

Bærekraft handler også om fysisk og psykisk helse, fortsetter han å forklare.

– Det handler om hvordan vi utformer bybildet for å optimalisere hverdagen for de som bor der, med plassering av grønne lunger, muliggjøre fysisk aktivitet, og utvikle sunne boligområder. Det har også mye å si for konsekvens av fattigdom, utjevning av økonomiske forskjeller, og sikre tilbud til hele befolkningen.

Alseth håper kommunene kan anse bærekraftmålene ikke bare som krav, men også som en mulighet til å skape et godt bymiljø for innbyggerne.

Foto: Eivind Oskarson/ FN-sambandet

Øke kunnskap 

– Det er viktig å stake ut en kurs og være bevisst på at bykommunene skal i en bærekraftig retning – det er en god start. Så må dette forankres i kommunen og hos innbyggerne. Videre må den den administrative ledelsen i kommunen også jobbe for at politikerne forstår viktigheten av bærekraftige løsninger og får kunnskap om dette, slik at de kan innføre og gjennomføre tiltak.

Alt handler om å balansere interesser, mener han.

– Kommunen må tenke helhetlig og se hvordan prosjekter påvirker folk, helse, klima og miljø. Men, næringsinteresser vil først og fremst ha fortjeneste i tankene ved en utbygging. Kommunen sin rolle til å balansere dette må ikke undervurderes. Kommunene må også sikre samarbeid med flere aktører, og kommunikasjon mellom blant annet forskningsmiljøer og privat næringsliv er helt avgjørende for å få en bærekraftig utvikling.

Alseth ser flere utfordringer for norske kommuner i tiden fremover. Blant annet evnen til å påvirke beslutninger slik at disse ikke bare blir tilfeldige prosjekter, men en permanent løsning.

– Bærekraft er ikke «business as usual». Det må gjøres grep, og tenkes langsiktig. Dette innebærer overgangen fra prosjekter til varige endringer i samfunnet.

Av Tor Arne Alseth, regionleder Nord-Midt i FN-sambandet

Neste artikkel